MDA – pozvánka na vzdělávací kurz o urbanismu a udržitelnosti Moderní město 2019

Publikováno uživatelem

3. ročník úspěšného cyklu seminářů o urbanismu, územním plánování a udržitelném rozvoji měst. Je připraven ve spolupráci s experty a expertkami na urbanismus, kteří účastníky seznámí se zásadami moderní urbanistiky a představí i příklady z praxe. Nabídneme témata jako dostupnost bydlení, udržitelnost měst, Smart City, občanská vybavenost nebo územní plánování, ale i mnohá další. Kurz je určen připraven především pro […]

Lidé

Publikováno uživatelem

Naše současná společnost se vyznačuje řadou dynamických posunů a evolucí. Máme před sebou svět, který je polarizující. Svět, který čelí rizikům a příležitostem ve způsobu našeho působení. Program Lidé poskytuje řešení, která podporují společnosti při zajišťování toho, aby zůstaly v souladu s potřebami, právy, cíli a aspiracemi společnosti na pozadí této rychle se vyvíjející krajiny.   Program areas […]

Dokumentární cyklus “Klima mění Česko” pomáhá v osvětě pro veřejnost

Publikováno uživatelem

V loňském roce vznikla za významného přispění České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a jejích klíčových členů unikátní čtyřdílná televizní série “Klima mění Česko”. Premiérově se na obrazovkách České televize objevila v listopadu 2018 a k prohlédnutí je stále v internetovém archivu ČT. Hlavní motivací u zrodu pořadu byla snaha zvýšit povědomí tuzemské veřejnosti o inteligentních klimatických opatřeních, […]

Jídlo a příroda

Publikováno uživatelem

Bude svět schopen zajistit do roku 2050 zdravé, výživné potraviny a dodávky zemědělské produkce pro populaci přes devět miliard, zatímco bude udržovat a regenerovat ekosystémy a přírodní zdroje? Projekty v rámci programu pro potraviny, pozemky a vodu vyvíjejí řešení, která řeší klíčové problémy související s potravinami a systémy využívání půdy: zabezpečení potravin a výživy, efektivitu přírodních zdrojů, včetně […]

Klima a energie

Publikováno uživatelem

Boj proti změně klimatu a transformace energetického systému jsou hlavními výzvami na cestě k udržitelné budoucnosti pro podnikání, společnost a životní prostředí. Pařížská dohoda vyslala rozhodující a globální signál, že počátek přechodu na prosperující, čistou ekonomiku je nevyhnutelný a nezvratný. Tento program pro klima a energii usnadňuje interakci mezi nejdůležitějšími klimatickými a energetickými tématy – jak mezi […]

Města a mobilita

Publikováno uživatelem

Dnes žije více než polovina světového obyvatelstva ve městech a do roku 2050 to bude více než dvě třetiny. Městský život řídí 80% celkové poptávky po energii a zdrojích a 70% emisí skleníkových plynů. Dobře navržené město může otevřít cestu k vizi WBCSD o vytvoření světa, ve kterém žije víc než devět miliard lidí v rámci hranic planety, […]

Cirkulární ekonomika

Publikováno uživatelem

Budoucnost podnikání je cirkulární ekonomika, kde není prostor pro odpad. Projekt Faktor 10, nový ekonomický program WBCSD, má za cíl přinést bezodpadové hospodářství do srdce podnikatelského vedení a praxe. Cílem je vybudovat kritickou míru angažovanosti uvnitř i mezi podniky. Aby se dosáhlo cíle 2050 v němž neexistuje žádný odpad, musí se ekologická účinnost materiálů zlepšit o faktor 10. Tento cíl byl […]

Iniciativa založená na vědeckých cílech oznamuje významné aktuality podle zvláštní zprávy IPCC o teplotě 1,5 °C (anglicky)

Publikováno uživatelem

Středa 20. února 2019: Iniciativa zaměřená na vědu založená na vědeckých poznatcích (SBTi) zavede nové významné aktuality, které umožní společnostem stanovit cíle snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody, omezit průměrné globální oteplování na 1,5 ° C do konce století ve srovnání s předindustriálními teplotami. New technical resources and an updated set of target validation […]