Spravedlivá transformace

Publikováno uživatelem

V Zelené dohodě pro Evropu oznámila Evropská komise, že v rámci investičního plánu pro udržitelnou Evropu, navrhne mechanismus pro spravedlivou transformaci, a to včetně Fondu pro spravedlivou transformaci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová avizovala, že mechanismus, na který uplatní multiplikační efekt Junckerova plánu, by měl v příštím rozpočtovém období 2021 až 2027 aktivovat veřejné i […]

Zpráva EEA vyzývá k rozsáhlejším a rychlejším změnám

Publikováno uživatelem

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dne 4. prosince zveřejnila zprávu o stavu a výhledu evropského životního prostředí. Odborníci a vědci v oblasti životního prostředí z členských zemí EEA představili komplexní hodnocení životního prostředí a nabízí přehled způsobů, kterými bychom měli reagovat na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti či znečištění ovzduší a vody. Zprávu Evropské životní prostředí – […]

Kompromis ohledně jádra díky ČR

Publikováno uživatelem

Zástupci Evropského parlamentu a Rady dne 16. prosince dosáhli dohody ohledně pravidel, která stanoví rámec pro klasifikaci udržitelných činností, tzv. taxonomie. První úroveň nařízení, které určuje, zda hospodářská činnost je udržitelná z hlediska životního prostředí, explicitně nevylučuje výrobu elektřiny z jaderné energie. Jádro spolu s plynem mohou být potenciálně zařazeny do tzv. přechodné kategorie. Kompromisní návrh textu nařízení na […]

COP 25

Publikováno uživatelem

Konference COP 25 skončila v Madridu bez dohody. Zúčastněné země se nedokázaly shodnout na dokončení pravidel pro fungování mezinárodního trhu s emisními povolenkami podle článku 6 Pařížské dohody. Tentokrát nepomohlo ani prodloužení dvoutýdenních rozhovorů od 2. do 13. prosince o další 2 dny. Rozdílné přístupy mezi bohatými a chudšími zeměmi ohledně financí pro řešení klimatických změn a ochoty investovat […]

Finanční prostředky pro udržitelný rozvoj

Publikováno uživatelem

Naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu bude vyžadovat rozsáhlé investice. Podle odhadů Komise si jenom dosažení současných klimatických cílů do roku 2030 vyžádá dodatečné investice ve výši 260 miliard eur ročně. V rámci sdělení Zelená dohoda pro Evropu nabízí Komise různé nástroje a iniciativy pro nasměrování veřejných finančních prostředků i soukromých investic do zelených aktivit […]

Zelená dohoda pro Evropu – nová strategie rozvoje

Publikováno uživatelem

Dne 11. prosince představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu komplexní plán revize EU politik, který má Evropu nasměrovat k udržitelné budoucnosti. Komise ve sdělení Zelená dohoda pro Evropu předkládá novou strategii udržitelného rozvoje, přičemž hledá rovnováhu mezi ambiciózními cíli zelené politiky a zajištěním modelu inkluzivního růstu. Návrh Komise se vztahuje na všechna odvětví […]

Chybí nám popularizátoři vědy, proto to důležité křičí Greta

Publikováno uživatelem

V historii byly periody tepla a sucha, ale nikdy to nebylo tak úzce spojeno s konáním člověka a nikdy nebyly změny tak rychlé, tvrdí ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, profesor Michal V. Marek. Podle jeho názoru je důležité, zda budeme čekat, jak to dopadne, nebo se přizpůsobovat a vytvářet nové technologie, které nám […]

Offshore Wind Outlook 2019

Publikováno uživatelem

M ezinárodní energetická agentura (IEA) na svých internetových stránkách zveřejnila výhled pro oblast příbřežní větrné energetiky. Jedná se o velmi progresivní energetické odvětví, kterému je třeba věnovat pozornost, ačkoli zrovna ČR možnostmi pro realizaci příbřežních větrníků nedisponuje. Jak i z obsahu zprávy vyplývá, offshorová energetika je rostoucím a perspektivním zdrojem, který ovlivní poměry na globálním trhu […]

Flotila elektromobilů či zelená energie. Moneta stlačuje uhlíkové emise

Publikováno uživatelem

V garážích centrály Monety Money Bank v pražské Michli je aktuálně připraveno nabíjení až pro 150 elektromobilů. Dnes jich firma využívá zhruba 70, především pro cesty mezi pobočkami či za klienty.autor: Moneta Money Bank Sto procent našich poboček využívá zelenou energii, hlásí světelná tabule u vchodu do sídla společnosti. V garáži parkují elektromobily, kola a elektrokola, tiskáren je ve firmě pomálu. Na stole je k dispozici […]