Proč potřebujeme kruhovost v srdci akce v oblasti klimatu (anglicky)

Publikováno uživatelem

Hlavy států, vedoucí podniků a občanských společností z celého světa se na konci ledna sešli v Davosu na 50. výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). An urgent wake-up call, climate activist Greta Thunberg’s speech marked a stark change from the tone of previous Davos meetings. But climate emergency permeated this year’s meeting beyond keynote speeches, with WEF’s annual […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 12.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 19. 3. 2020 přijala dočasný rámec, který členským státům umožní využívat veškerou flexibilitu předpokládanou podle pravidel EU pro státní podporu v souvislosti s vypuknutím choroby COVID-19. Dočasný rámec by měl členským státům umožnit, aby podniky měly k dispozici dostatečnou likviditu. Stanoví pět druhů podpory: (1) přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy, (2) státní záruky na bankovní […]

Evropská cesta ke klimatické neutralitě

Publikováno uživatelem

V den, kdy Velká Británie oficiálně vystoupila z Evropské unie (31. ledna), se v Kodani sešli ministři pro evropské záležitosti Dánska, Finska, Francie a Švédska, aby projednali společné evropské priority. Potvrdili sdílené úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a záměr zvýšit cíl pro snižování emisí do roku 2030. V této souvislosti ministři zdůraznili význam víceletého finančního […]

Výzva k akci pro vedení společností v oblasti lidských práv (anglicky)

Publikováno uživatelem

Připojte se k nám při mobilizaci vedení společností v oblasti lidských práv. Companies affect human rights every day in their interactions with employees, suppliers, consumers, partners and communities. Business has a well-established responsibility to respect human rights, laid out in international principles, standards and laws. The actions required of companies are clear, and implementing these standards significantly […]

Strategie pro digitální transformaci

Publikováno uživatelem

E vropská komise dne 19. února představila strategie zaměřené na digitální transformaci, data a umělou inteligenci. Sdělení ohledně formování digitální budoucnosti EU má za cíl hledat rovnováhu mezi potřebnými inovacemi a potřebami a právy lidí, a to včetně zajištění rovného a transparentního trhu či ekologické transformace. Komise v této souvislosti uvádí, že v příštích pěti letech se zaměří […]

Indické podniky mohou vést globální aplikace v oblasti udržitelnosti (anglicky)

Publikováno uživatelem

Joe Phelan, ředitel WBCSD Indie, sdílí své názory na udržitelnost v Indii a na další roli podnikání. Business as usual cannot continue. The climate emergency, increasing social inequality and the mass extinction of animals and disruption of entire ecosystems are real and ready threats to our existence. Transforming the systems that govern our world is the […]

COVID-19 Posouzení dopadů a reakcí

Publikováno uživatelem

Pokud chcete pomoci s rychlou diagnostikou na “impact assessment”, nabízíme – samozřejmě bezplatně – následující Navigator, který provede vaši firmu jednotlivými funkčními oblastmi pro identifikaci podnikatelských rizik, které nastaly s COVID-19 a na co se zaměřit v rámci krizového řízení (bohužel pouze v angličtině). Je užitečné si tím projít a uvědomit jednotlivé oblasti rizik. Následně vyleze zpráva, na co […]

Ochrana rozpočtu EU

Publikováno uživatelem

V souvislosti s výroční zprávou pro rozpočet za rok 2018 přijal Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu usnesení, ve kterém požaduje větší ochranu rozpočtu EU proti podvodům, korupci, střetu zájmů, úmyslnému zneužití a organizovanému zločinu. Usnesení bylo ve výboru přijato poměrem hlasů 22 pro, 3 proti, přičemž 3 europoslanci se hlasování zdrželi. Europoslanci vyzývají Komisi, […]

WBCSD uvádí na trh novou vzdělávací platformu SDG (anglicky)

Publikováno uživatelem

Nová platforma „Základy SDG pro podnikání“ podporuje snahy společností zvýšit povědomí a porozumění cílům udržitelného rozvoje a umožnit jejich zaměstnancům plnit smysluplné cíle udržitelného rozvoje. Geneva, 26 February 2020:  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has launched a new online learning platform to support businesses in raising awareness of the Sustainable Development Goals […]

Výzkum Ipsos – koronavirus a názory občanů

Publikováno uživatelem

Obyvatelé ČR si uvědomují závažnost pandemie koronaviru. Až 93 % Čechů je přesvědčeno, že světové rozšíření bude mít dopady na finanční trhy a globální ekonomiku. Určitou míru osobního ohrožení koronavirem pociťují tři čtvrtiny populace ČR (73 %), velmi ohroženo se cítí 11 % populace. Dvě třetiny populace (64 %) uvádí, že se plně řídí pravidly a doporučeními ohledně prevence […]