V rámci projektu TAČR ÉTA Cirkulární ekonomika jako příležitost organizujeme v úterý 8.6.2021 dva kulaté stoly odborníků.

10:00 – 12:00 Dopolední kulatý stůl proběhne na téma “Ne-cyklus dřeva”, kde budou experti z oboru řešit současnou krizi v lesnictví a možná řešení pro změnu. Na panelu mimo jiné vystoupí Jakub HRUŠKA (přírodovědec a vysokoškolský pedagog), Luděk SZORÁD (Kloboucká lesní) nebo Martin HÁJEK (Teplárenské sdružení). Panelisté budou vést moderovanou diskuzi nad tezemi:

 • Může se stát, že se dřevo stane kriticky nedostupnou surovinou?
 • Jsme dostatečně bohatí na to, abychom si mohli dovolit vytěžené dřevo prodávat levně a s nízkou přidanou hodnotou?
 • Otočí kůrovcová kalamita minci a stane se ze sektoru vázající uhlík producent desetiny českých emisí?
 • Dokážeme v časech krize dostatečně rychle zaktivizovat poptávku po regionálních surovinách a jejich zpracování v místě, abychom nakopli ekonomiku naší země?

Ve finální části diskuze budou prezentovány doporučení pro restart lesnictví s ohledem na principy cirkularity.

13:00 – 15:00 Odpoledne se v rámci kulatého stolu na téma “Ne-cyklus slámy” zaměří experti na problematiku využívání slámy a biomasy ve světle současného stavu zemědělství a zemědělské půdy. Formát bude stejně jako v dopoledním bloku reflektovat názor panelistů na připravené texe a závěr diskuze představí konkrétní doporučení pro změnu – je-li potřebná. Pavel Zedníček (INCIEN) představí výsledky výzkumu o využití slámy. V diskuzi vystoupí Vlastimil ZEDEK (vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií na MZe), Kateřina ČERNÝ PIXOVÁ (proděkanka pro rozvoj fakulty FŽP ČZU), Daniel PITEK (soukromý zemědělec) a Milan KAZDA (starosta obce Kněžice). Diskuze se zaměří na tyto teze:

 • Je sláma vnímána jako strategická surovina pro Česko?
 • Jak zajistíme očekávanou poptávku po slámě i z jiných sektorů než zemědělství (teplárenství, stavebnictví či chemickém průmyslu)? Měli bychom nějaké sektory upřednostňovat více než jiné?
 • Jsme dostatečně připraveni na dostupnost slámy s vidinou očekávaného sucha a zhoršující se kvality půdy v nadcházejících letech?
 • Máme tak kvalitní půdu, abychom se slámou a jinými zemědělskými rezidui plýtvali?
 • Jsou zemědělci či stát do budoucna připraveni na případné zvýšení cen slámy?
 • Akce bude streamována online. Zájemci o prezenční formu se musejí registrovat u Dagmar Milerové Práškové (dagmar[at]incien.org) do 7.6., pro prezenční účast se nutný negativní antigenní test z laboratoře.
 • Registrace je nutná na tomto odkazu.
 • Novinky k akci můžete sledovat na sociálních sítích INCIEN (LinkedIn a Facebook).
 • Výsledky kulatých stolů a zformulovaná doporučení pro další výzkum, zasazení témat do agendy klíčových aktérů jako jsou politické strany / výzkumné organizace či oborová sdružení budou prezentovaná do 14ti dnů v rámci souhrnné zprávy a doporučení.