Evropská komise

  • Evropská komise dne 2. 6. 2021 představila jarní balíček evropského semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem těchto pokynů je pomoci členským státům posílit jejich hospodářské oživení a zároveň co nejlépe využít Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Evropský semestr byl letos upraven v souvislosti s plány členských států na podporu oživení a odolnosti, které stanoví investice a reformy, které bude RRF financovat.
  • Evropská komise dne 2. 6. 2021 obdržela od České republiky oficiální plán pro oživení a odolnost. Předložení plánu je výsledkem intenzivního dialogu, který Komise s českými orgány vedla v uplynulých měsících. Česko požádalo v rámci Nástroje pro oživení a odolnost o granty v celkové výši 7,1 miliardy eur. Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum a vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Projekty v rámci plánu se budou provádět po celou dobu trvání Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Během nadcházejících dvou měsíců Komise plán České republiky posoudí na základě jedenácti kritérií stanovených v příslušném nařízení a převede jejich obsah do právně závazných aktů. Následně bude mít Rada čtyři týdny na přijetí návrhu Komise ohledně prováděcího rozhodnutí Rady. Komise již obdržela celkem 23 plánů pro oživení a odolnost.
  • Evropská komise dne 2. 6. 2021 oznámila partnerství mezi EK a programem Breakthrough Energy Catalyst. Cílem tohoto partnerství je mobilizovat v období let 2022–2026 nové investice ve výši až 820 milionů eur a vybudovat s jejich pomocí rozsáhlé komerční projekty pro čisté technologie zejména v oblastech zeleného vodíku, udržitelné letecké dopravy, zachycování CO2 ze vzduchu a skladování energie. Společnost Breakthrough Energy založil v roce 2015 Bill Gates a koalice soukromých investorů s cílem podpořit inovace, které jsou nezbytné pro čistou nulovou bilanci emisí.
  • Evropská komise dne 4. 6. 2021 schválila podle pravidel EU pro státní podporu prodloužení a úpravu stávajícího německého režimu podpory výroby elektřiny z nových, modernizovaných a vysoce účinných kogeneračních zařízení. Režim KWKG 2020, který je schválen do roku 2026, bude nadále podporovat energetickou účinnost a povede ke snížení emisí CO2.

Rada EU

  • Velvyslanci při EU se dne 2. 6. 2021 dohodli na mandátu pro jednání s Evropským parlamentem ohledně nařízení o vytvoření nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (IPI), který pomůže řešit nedostatečné zajištění rovných podmínek na světových trzích s veřejnými zakázkami. Nástroj IPI by EU umožnil v jednotlivých případech omezit nebo vyloučit přístup na její trhy s veřejnými zakázkami pro ty hospodářské subjekty, které pocházejí ze zemí, jež uplatňují restriktivní nebo diskriminační opatření vůči podnikům z EU.