DATUM: 24. června 2021 od 13 do 15:00 hod.

MÍSTO: zasedací místnost A, 4. patro, Jindřišská 2, Praha 1 v případě, že se nebudete moci zúčastnit osobně – je možnost online připojení přes MSTeams

POZVANÍ ÚČASTNÍCI: členové pracovní skupiny „Smart life“, členové Prezidia a ostatních pracovních skupin Czech BCSD, členové ČMA, pozvaní hosté

PROGRAM:
Hlavní téma: Inovační technologie po pandemii

Doba trvání: 120 min.

Program:

 • Úvodní moderovaná diskuse Petra Očka, nám. MPO a Zdeňka Zajíčka, ICT Unie na téma: “Inovační technologie pro digitální ústavu
  moderuje Vadim Petrov, prezident KYBEZ
 • Kulatý stůl – krátké příspěvky (5-7 min.) na témata k diskusi:
  Petr Filipi, MPO: Na cestě k digitální suverenitě Evropy
  Lubomír Bokštefl, MPO: Podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k Internetu v ČR
  Prof. Jiří Mišurec, VUT Brno, Fiber Optics Group: Moderní techniky komunikace přes optické vláknové infrastruktury
  Prof. Vladimír Mařík, ČVUT/ČMA: Sociálně ekonomické důsledky konceptu 4.0
  Petr Dovolil, Mott MacDonald: Digital Twins ve Velké Británii
 • Kulatý stůl – k diskusi se připojí navíc:
  Vladimír Dzurilla
  Michal Manhart
  Prof. Miroslav Vozňák
  moderuje Vadim Petrov, prezident KYBEZ

Potvrzení účasti Připojit se ke schůzce ČTK – Inovační technologie po pandemii

Připravil: Petr Beneš, vedoucí PS Smart life Czech BCSD

Anotace:

V době, kdy technologické inovace hrají dominantní roli v procesu globalizace naráží ekonomický systém na limity, které vyžadují uplatnění koncepce udržitelného rozvoje. Součástí tohoto procesu je zejména digitalizace ovlivňující všechny obory. Digitální transformace a udržitelnost jejího úspěšného rozvoje pak akcentují nezbytné změny v sociální sféře. A právě pandemie, kterou jsme prošli, a opatření s ní spojená se mohou stát symbolickým restartem.

Jedním z nejžhavějších témat, nahrazujícím chybějící vize v současném podnikání i národních programech rozvoje, se staly inovace. Nejúspěšnějšími podniky totiž dnes nejsou produktoví inovátoři, ale ty, s novými modely podnikání, které nalézají nové cesty jejich výroby, distribuce a marketingu.

Významným rysem pokroku v oblasti aplikací inovativních technologií je jejich mezioborovost. Optická vlákna umožňující realizaci sítí VHCN s gigabitovým připojením se stávají součástí ostatních liniových staveb – energetických rozvodů, vodovodních řadů, plynovodů. A konektivita, která byla dříve dominantním tématem v telekomunikacích, se nyní začíná výrazně prosazovat také v dalším síťovém odvětví – dopravě.

Přijměte proto pozvání ke krátkému inspirativnímu setkání odborníků na cestě k chytrému životnímu stylu.

Petr Beneš