Davos ve Švýcarsku dne 23. ledna 2018: Dnes na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu, více než 30 předních společností v 16 odvětvích spojilo své síly při zavádění „cirkulárního hospodářství“ prostřednictvím nejnovější iniciativy WBCSD zvané Faktor10. Kolektivní zodpovědnost za roční příjmy ve výši 1,3 bilionu dolarů garantují společnosti, sdružené ve Faktoru10 představují silné podnikové úsilí, které zvyšuje dynamiku cirkulárních ekonomických řešení.

Faktor10 a cirkulární ekonomika mají za cíl znovu objevit způsob, jakým podnik vyrábí, používá a likviduje materiály, které tvoří globální obchod, tím, že se odkloní od tradičního ekonomického modelu “vezmi-udělej-zbav se” na ekonomicky vyspělý.

Konečným cílem je přesunout se do systému, kde se odpad využívá . Podle společnosti Accenture představuje cirkulární ekonomika příležitost ve výši 4,5 bilionu USD a bude rozhodující pro dosažení cílů SDG.

Spolupráce na řešeních, která překračují rámec obvyklého podnikání, umožní Fakator10 tyto ekonomické a udržitelné výhody využít implementováním škálovatelných řešení tam, kde jsou zdroje využívány rozumně, procesy vytvářejí co největší hodnotu a nic není nevyužito.

Peter Bakker, prezident a generální ředitel organizace WBCSD, uvedl: “Faktor10 představuje kritický objem podpory soukromého sektoru potřebné k zavedení cirkulární ekonomiky v celosvětovém měřítku. Těšíme se na to, že zúčastněné společnosti budou schopny vytvořit přechod k udržitelné budoucnosti. ”

Faktor10 je jedinečný, protože přesahuje oddělení trvale udržitelného rozvoje společnosti a proniká všemi provozními funkcemi mezi sektory do plných hodnotových řetězců a nad rámec principů na vysoké úrovni do praktické podnikatelské praxe.

Společnosti začínají okamžitě. V letošním roce se iniciativa zaměřuje na tři prioritní oblasti: rozvoj transformačních řešení s hodnotovými řetězci, které odhalují cirkulární příležitosti pro podnikání; generování cirkulárních ekonomických znalostí, které by podnikům pomohly pochopit krajinu, osvědčené postupy a příklady; a posílení  hlasu byznysu na globální úrovni.

“Dostáváme se za tržní niku” říká Andrea Brownová, ředitelka cirkulární ekonomiky WBCSD. “Prostřednictvím Faktoru10 můžeme cirkulární ekonomiku mimo skupinu prvních osvojitelů do začínajících globálních dodavatelských řetězců – otevírat nové způsoby, aby podniky spolupracovaly na škálovatelných obchodních modelech, k získání konkurenční výhody. ”

Je zřejmé, že společnosti ve Faktoru10 poznají příležitost a mají schopnost předvídat i vést.

Andreas Fibig, předseda představenstva a generální ředitel společnosti International Flavors & Fragrances Inc. a předseda Programové rady pro cirkulární hospodářství a energetiku ve WBCSD také řekl: “Jsem nadšen, že spolupracuji s předními společnostmi, které pozitivně ovlivňují svět. Využitím naší vášně v kombinaci se zkušenostmi prostřednictvím iniciativy Faktoru 10 máme ještě větší příležitosti k transformaci našich společností, našich průmyslových odvětví a našich komunit. ”

Dodatek: Zakládající člen Faktoru 10, Noel Morrin, výkonný viceprezident pro udržitelnost, Stora Enso také řekl: “Stora Enso je předním poskytovatelem obnovitelných materiálů. Naše produkty poskytují řešení, která podporují hospodářský růst z využívání obnovitelných přírodních zdrojů a pomáhají snižovat emise fosilních paliv. Pro nás je Faktor10 významnou globální iniciativou, která pomáhá vedoucím podnikům vytvářet podmínky umožňující rozvoj trhu a politik, které zvyšují využívání a rozvoj obnovitelných řešení a navyšují možnosti recyklace. ”

K dnešnímu dni se do projektu Faktor 10 zapojily tyto členské firmy WBCSD:

Accenture, Arcadis, ArcelorMittal, BASF, BCG, BMW Group, CRH, Dow, DSM, Enel, ExxonMobil, EY, Honda, IFF, KPMG, Michelin, Navigant, Novartis, Philips, PWC, Rabobank, Renault, SABIC, Saint-Gobain, Solvay, Stora Enso, Veolia, Yara, Yokogawa