Evropská komise

  • Evropská komise dne 1. 2018 zveřejnila konečnou zprávu Skupiny expertů na vysoké úrovni ohledně udržitelného financování se zaměřením na zachování klimatu. Podle jejích závěrů si dosažení cílů EU z Pařížské dohody pro rok 2030, včetně 40 % snížení skleníkových plynů, vyžádá navíc investice cca 180 miliard eur ročně. Zároveň tento dokument zahrnuje strategická doporučení a podrobný harmonogram na podporu v rámci finančního systému evropské ekonomiky. Konkrétně navrhuje zohlednit udržitelnost při rozhodování peněžních institucí a společností, dále např. také klasifikaci pro zpřehlednění v zájmu trhů a posílení dohledu kontrolních orgánů, označení ekologických investičních fondů napříč EU, evropský standard pro zelené dluhopisy apod. Skupina vznikla v prosinci 2016 a jejími členy se stalo 20 předních expertů nevládních organizací, finančního sektoru, akademického světa a mezinárodních institucí. Komise, pro kterou představuje udržitelné financování jednu z hlavních priorit jejího akčního plánu pro kapitálové trhy EU (CMU), nyní zpracuje na tomto základě konečnou strategii. Tu hodlá předložit na konferenci dne 22. 3. 2018 v Bruselu.
  • Evropská komise dne 1. 2. 2018 zveřejnila návrh revize směrnice o pitné vodě. Legislativní návrh si dává za cíl zajistit lepší přístup ke kvalitní pitné vodě pro všechny Evropany. Veřejnost by do budoucna měla mít snadný on-line přístup k informacím o kvalitě a dodávkách vody v místě jejich bydliště.
  • Evropská komise dne 1. 2. 2018 otevřela fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain. Předpokládá se, že středisko a fórum budou představovat zásadní prvky při vývoji této technologie.  Technologie blockchain ukládá bloky informací z celé sítě a umožňuje vysokou míru sledovatelnosti a bezpečnosti online ekonomických transakcí, a považuje se proto za zásadní průlom. Očekává se, že bude mít dopad na digitální služby a na transformaci obchodních modelů v řadě oblastí, včetně energetiky.

Rada

  • Velvyslanci členských zemí EU dne 31. 1. 2018 schválili předběžnou dohodu mezi estonským předsednictvím a Evropským parlamentem ze dne  19. 12. 2018 o revizi směrnice o energetické účinnosti budov. Podpis ministrů energetiky se očekává v následujících dnech. Tento legislativní návrh je první z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který prošel politickou dohodou na úrovni trialogu.