Projekty z našich laboratoří se osvědčují i v reálném životě, ale mnoho radnic o těchto možnostech zatím neví. Představujeme proto výběr z nabídky Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, která už našla praktické využití nebo ji v dohledné době uvedeme na trh.

Dostatek vlastní tepelné a elektrické energie pro místní úřad, hasičskou zbrojnici a obecní obchod mají k dispozici nepřetržitě ve dne i v noci v Mikolajicích na Opavsku. Provozují zde systém spojující výkon námi vyvinuté Mikroelektrárny WAVE s fotovoltaickými články a bateriovým úložištěm, který by mohl inspirovat i jiné starosty.

Jedná se o významný přínos pro krizový management obce, jejíž klíčové objekty mohou zůstat v plném provozu i během výpadku dodávek z rozvodné sítě. Vysoce účinný a prakticky bezobslužný systém navíc využívá pouze obnovitelné zdroje energie, což se projevilo i na kvalitě ovzduší během topné sezony.

Kvalitní a udržitelná veřejná výstavba

Příprava a realizace stavebních projektů představuje pro veřejné zadavatele složitý a zdlouhavý proces. Každá chyba na začátku se později vrací v podobě vícenákladů. Připravili jsme proto nový standard procesu přípravy veřejných investic, aby výsledné stavby měly jak požadovanou hodnotu pro uživatele, tak byly energeticky efektivní.

V praxi byl již tento postup využit na několika typech objektů, jako jsou například školy, knihovny a kulturní centra nebo sportoviště. Metoda stojí na několika klíčových faktorech: využití participativního navrhování budov, zapojení multidisciplinárního týmu před zadáním projektové dokumentace a využití soutěže s důrazem na kvalitu stavby, nikoli jenom její cenu.

Nabízíme rovněž nové technologie pro výstavbu a rekonstrukce budov. Na trh chystáme novinku v podobě systému multifunkčních panelů MORE-CONNECT pro sanace fasád a střech starších bytových domů postavených v dobách, kdy se na spotřebu energie vůbec nehledělo. Velkou roli přitom hraje snadná montáž, kvůli níž není potřeba stavět lešení.

Komplexní rekonstrukce typického bytového domu včetně sanace fasády, střešní krytiny a potřebných technologií (vzduchotechnika, vytápění aj.) pomocí systému by proto měla trvat méně než dva týdny. Aktuálně hledáme pro pilotní instalaci panelů MORE-CONNECT v reálném měřítku menší bytový dům určený k rekonstrukci.

Chytrá města

Spolupráci s většími městy nad 10 000 obyvatel realizujeme při řešení velké šíře koncepčních otázek. Každá radnice má jiný přístup, který vychází z pociťovaných potřeb a politických priorit. Prosazujeme pojetí založené na jasném pojmenování požadovaných efektů inovací a jejich monitoringu. Urbanisté oponují územní studie a spolu s architekty a energetiky pomáhají s nastavením místních regulací a investičních záměrů.

V současnosti spolupracujeme s Prahou 2 na projektech Smart City v oblasti zavádění energetického managementu. S Kladnem probíhá spolupráce v rámci mezinárodního konsorcia na přípravě tzv. energeticky plusové čtvrti. Kromě toho se věnujeme také mapování potřeb a osvětě v menších obcích, které nevyžadují robustní technologická řešení, ale mohou těžit z cílených a dobře naplánovaných investic do inovací.

Zavádění technologií ve městech a obcích

Cílem pilotní fáze zavádění technologií v obcích a městech je demonstrace jejich funkčnosti v praxi. Pouze o takto prověřené technologie má průmysl reálně zájem a ČVUT je dále nabízí k licencování do masové výroby. V rámci internetu věcí například město Kladno využilo k měření kvality prostředí senzory vyvinuté v našich laboratořích.

Novinkou je designová sada betonového městského mobiliáře „Levitee“ s možností instalace inteligentních technologií. Díky použitému textilnímu betonu je lavička v porovnání s běžným betonem s tradiční výztuží mnohem lehčí, tím pádem snáze transportovatelná a zároveň může mít originálnější tvarování. Kromě pohodlného krátkodobého odpočinku může uživateli nabít prostřednictvím USB konektoru telefon, poskytnout připojení mobilních zařízení k Wi-Fi a ještě měřit kvalitu ovzduší pomocí různých čidel dodávaných podle přání koncového zákazníka. Lavička by měla být od letoška k vidění na několika místech v Praze.

V případě, že byste se o výše uvedených projektech chtěli dozvědět více, kontaktujte prosím Michala Kuzmiče (michal.kuzmic@cvut.cz)

 

Zdroj: www.uceeb.cz