V návaznosti na nedávno vydanou Evropskou strategii pro primární suroviny uspořádala asociace Eurometaux týden debat zaměřených na budoucnost ev-ropského těžařského a zpracovatelského průmyslu přispívajícímu k transformaci na čistou energetiku a udržitelnou ekonomiku.

S přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku poroste poptávka po primárních surovinách, které budou potřebné mj. k výrobě baterií či obnovitelných zdrojů energie. Například OECD předpovídá do roku 2060 zdvojnásobení jejich těžby. Tento trend vyvolává debatu, zda a jak sektor primárních surovin regulovat, aby plnil evropské cíle udržitelnosti. Evropská komise během debat konstatovala, že bude zcela zásadní do co největší míry zajistit soběstačnost EU. Tím se nejen eliminují geopolitická rizika, ale zároveň se podpoří domácí ekonomika a budeme mít jistotu, že primární suroviny spotřebovávané na evropském kontinentu byly získány udržitelným způsobem.

Zároveň je ale potřeba podpořit získávání primárních surovin skrze recyklaci, čímž se opět eliminuje environmentální stopa. K podpoře udržitelnosti domácí těžby a zpracování a použití primárních surovin plánuje Evropská komise proces standardizace a certifikace. Již do konce tohoto roku můžeme očekávat evropské legislativní návrhy týkající se baterií z pohledu ecodesignu. Na příští rok se chystají iniciativy zaměřené na životní řetězec produktů a také návrh na vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který má zajistit, aby cena dovozu odrážela lépe uhlíkovou stopu daného produktu. Tímto mechanismem by se zároveň chránila domácí produkce.

 

Zdroj: www.cez.cz