Místo: zasedací místnost Sustainability Hubu (přízemí), Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika

Čas: 15:00 – 16:30

Program jednání řádné valné hromady řádných členů Czech BCSD:

 1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení Jednacího a volebního řádu valné hromady
 4. Schválení pořadu jednání valné hromady
 5. Zpráva prezidia o stavu a činnosti CBCSD za rok 2022 a výhledu na rok 2023
 6. Schvalovaní výsledků hospodaření CBCSD za rok 2022
 7. Schvalovaní rozpočtu CBCSD na rok 2023
 8. Změna stanov
 9. Volba a odvolání členů prezidia
 10. Volba členů revizní komise
 11. Různé
 12. Diskuse a závěr

Na základě doplňujících voleb do prezídia byli zvoleni následující představitele z řad řádných členů Czech BCSD.

 • Kateřina Sveřepová, zástupce advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.
 • Matěj Vácha, zástupce advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek.
 • Jakub Živanský, zástupce společnosti McKinsey.

Všem novým členům přejeme hodně štěstí.