V souvislosti s navyšováním emisního cíle pro nadcházející desetiletí stojí za povšimnutí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), že EU jako celek překoná svůj 20% emisní cíl do roku 2020.

Podle předběžných údajů v roce 2019 byly celkové emise přibližně o 24 % nižší než v roce 1990, a pokud by byly započteny údaje z Velké Británie, dosáhla by Evropa dokonce 26% snížení. Pod hranicí 20 % zůstávají emise v EU již od roku 2014.

Agentura EEA hodnotí trend snižování emisí jako stálý a nezávislý na hospodářském růstu. Stojí za ním především zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a odklon od fosilních zdrojů, který souvisí se zvýšenou cenu uhlíkových emisí.

 

Zdroj: www.cez.cz