Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 8. 10. 2020 přijal svoji pozici ke klimatickému zákonu, který vytváří právní rámec pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Europoslanci ve své pozici požadují snížení emisí do roku 2030 o 60 % ve srovnání s rokem 1990. Dále požadují stanovení průběžného cíle do roku 2040, zavedení cíle pro záporné emise po roce 2050, povinnost klimatické neutrality do roku 2050 na úrovni členských států EU, zřízení nezávislého orgánu pro sledování dosaženého pokroku, ukončení přímých i nepřímých dotací na fosilní paliva nejpozději do roku 2025 či zavedení emisního rozpočtu. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 392 (pro): 161 (proti): a 142 (se hlasování zdrželo). Evropský parlament je tak připraven na jednání v rámci trialogu. Očekává se, že Rada přijme svoji pozici ohledně navýšení cíle pro snižování emisí v prosinci.
  • Evropský parlament dne 7. 10. 2020 přijal poměrem hlasů 521 (pro): 152 (proti): 21 (zdrželo se hlasování) usnesení, ve kterém požaduje, aby byl vytvořen mechanismus EU pro posílení a ochranu demokracie, právního státu a základních práv. Europoslanci navrhují, aby byl zaveden nový nástroj, který by obsahoval jak preventivní, tak nápravná opatření a který by stanovil lhůty a cíle pro jednotlivá opatření, jako jsou řízení o nesplnění povinnosti podle článku 7 či rozpočtová podmíněnost, jakmile bude v platnosti. EP nyní bude čekat na návrh, který na základě usnesení předloží Komise.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 7. 10. 2020 oznámila, že připravované dluhopisy EU SURE v hodnotě až 100 miliard eur vydá jako sociální dluhopisy, přičemž přijala nezávisle hodnocený rámec pro sociální dluhopisy, který má poskytnout investorům do těchto dluhopisů jistotu, že mobilizované finanční prostředky budou sloužit sociálnímu cíli. Toto oznámení navazuje na to, že Rada schválila poskytnutí finanční podpory v rámci nástroje SURE šestnácti členským státům, vč. ČR, na pomoc při ochraně pracovních míst a pracovníků.