Všestrannost výroby vodíku spolu s jeho energetickým potenciálem jej staví do pozice potenciálně důležitého paliva budoucnosti. Může být získáván mnoha různými způsoby a má schopnost splnit mnoho aplikací, a to jak ve stávajících, tak v budoucích technologiích, a to znamená, že vodík je v popředí zájmu investorů a tvůrců politik. Vodík navíc nepodléhá stejným geografickým omezením jako například fosilní paliva nebo čistě bateriové elektrické systémy.

Pokud se podíváme na nejnovější oznámení týkající se vodíku, EU si stanovila ambiciózní cíl pro poptávku po vodíku do roku 2030, konkrétně do tohoto data dovážet 10 tun vodíku z obnovitelných zdrojů ročně. Tento cíl by mohl nastartovat mezinárodní obchod s obnovitelným vodíkem a již více než padesát zemí oznámilo nebo připravuje vodíkové strategie. Tyto strategie dohromady představují více než 45 Mt vodíkové kapacity do roku 2030, ačkoli v době zveřejnění této zprávy byly pouze 2 Mt z této kapacity ve fázi FID nebo v pokročilejší fázi pro provoz do roku 2030 nebo dříve. Tento kontrast mezi ohlášenými kapacitami a kapacitami, které jsou v současné době považovány za pravděpodobné, že budou uvedeny do provozu, vytváří mnoho výzev a příležitostí pro země, které zvažují vývoz nebo dovoz vodíku. Nejnovější oznámení EU o vodíku ji staví do silné pozice při utváření budoucího trhu s dekarbonizovaným vodíkem, neboť by mohlo povzbudit vyvážející země k zahájení výroby.

EU uvedla možné regiony, které zvažuje pro budoucí dodávky obnovitelného vodíku, přičemž tyto regiony zahrnují více než sedmdesát zemí. V rámci tohoto celkového počtu identifikuje tento dokument čtrnáct slibných zemí pro budoucí dovoz vodíku do EU, z nichž šest by mělo být mezi prvními, které budou dodávat vodík ve formě přepravovaného čpavku na pobřeží EU. Tento dokument rovněž uznává, že diskuse o budoucím dovozu a vývozu vodíku vyžaduje zaměření na infrastrukturu, vytváření společných scénářů, technologickou spolupráci, standardizaci, investice a finanční rámce, rozvoj trhu a obchodních platforem, vzdělávání a odbornou přípravu a vytvoření koordinačních center.

Zdroj: www.oxfordenergy.org