29. srpna 2018, Brno, Otevřená zahrada

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery pořádá druhý cyklus seminářů na téma úspory energií a změna klimatu. Cílem plánovaných seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií a dále informovat o ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Semináře proběhnou v červnu letošního roku v Praze a srpnu v Brně a Olomouci. Program seminářů je zaměřen na dvě základní cílové skupiny – pro veřejnou správupodnikatelské subjekty a dotýká se následujících témat: klimatická změna a uhlíková stopa, nástroje k dosažení energetických úspor, legislativní změny v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů, praktické využití alternativních zdrojů energie, udržitelná mobilita, dotační tituly v daných oblastech či průmyslová energetika.

Více informací o seminářích včetně programu a registrační formuláře naleznete na stránce projektu Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa. Účast po přihlášení je zdarma.

Realizováno v rámci projektu „Duhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.