Digitalizace hluboce mění způsob, jak lidé prožívají svůj život, navazují vztahy a komunikují se světem. Motorem digitální transformace hospodářství a společnosti se stávají nové technologie, mezi než patří: umělá inteligence, Blockchain, kybernetická bezpečnost, Internet věcí a komunikace 5G, robotika, virtuální a rozšířená realita, pracovní prostředí 4.0, budoucí mobilita.

Místo: Palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2
Termín: 19. září od 10 hodin

Spolu s prezentací nových technologií bude konference hledat odpovědi na stěžejní otázky digitální budoucnosti: Jaké nové profese vzniknou v souvislosti s digitalizací a které existující profese s v tomto procesu změní? Jak dlouhodobě zabezpečit naše osobní digitální informace?

Hlavní tématické okruhy konference

  • digitální ekonomika a státní správa
  • inovace hybnou silou transformace
  • společenské dopady smart technologií
  • umělá inteligence a její perspektivy
  • start‑upym a nové obchodní modely
  • kyberprostor a jeho bezpečnost

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na našich webových stránkách www.stech.cz. Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Původní pozvánka