Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s dalšími partnery podílelo na stavbě rodinného domu, který svým majitelům slouží pro běžné bydlení a zároveň vědcům jako testovací objekt k ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

Rodinný dům v Omicích u Brna vznikl v rámci výzkumného projektu RESOPT Centra pokročilých materiálů a efektivních budov (CAMEB), který má za cíl optimalizovat systémy obnovitelných zdrojů energií pro budovy s téměř nulovou spotřebou. Na přípravě a realizaci se za UCEEB ČVUT podílel tým Kvality vnitřního prostředí a tým Fotovoltaických systémů společně s týmem Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební.

Cílem ověřovaného a dále vyvíjeného řízení úsporného domu je zajistit kvalitní podmínky vnitřního prostředí pro uživatele při nízké spotřebě elektrické energie a nízkých provozních nákladech. Je vybavené uživatelsky přívětivým rozhraním a je připravené na implementaci nových funkcí.

V souvislosti se současným růstem cen energií zahrnuje připravované rozšíření o predikci výroby v FVE, spotřeby domu a vývoje ceny elektrické energie na trhu. Na tomto základě se dopředu definuje nabití baterie (SOC) a tím ekonomické využití proměnných cen. Algoritmus využívá předpověď na 24 hodin dopředu s průběžným zpřesněním na 1 až 2 h.

Na projektu se podílí celá řada dalších účastníků, kteří dodali například fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště, rekuperační vzduchotechnickou jednotku, elektrické sálavé vytápění, uživatelské rozhraní, řídicí jednotku.

Jmenovitě se jedná o:

  • Fénix Trading, s.r.o. – otopné systémy
  • AERS, s.r.o. – bateriové systémy pro akumulaci energie
  • Wafe, s.r.o. – větrací systémy
  • Teco, a.s. – PLC pro měření a regulaci
  • ICTexpert, s.r.o. – uživatelské rozhraní iCOOL4
  • SPower, s.r.o. – fotovoltaická elektrárna

 

Jak vše v rodinném domě funguje po téměř roce provozu se můžete podívat v tomto videu.

Zdroj: www.uceeb.cz