.

Žádné science-fiction, ale ekonomický požadavek současnosti: elektromobilita. Michael J. Fox ve filmu Návrat do budoucnosti cestoval v říjnu 2015 létajícím autem, členové České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD elektromobilem. Udržitelná mobilita, to bylo hlavní téma největšího odborného veletrhu elektrických a hybridních vozů na světě eCarTec Munich, kterého se ve čtvrtek 22. října zúčastnili zástupci CBCSD v čele s prezidentem rady Pavlem Kafkou 2015.

Ústředním tématem veletrhu a celé návštěvy byla chytrá a udržitelná mobilita, její vývoj a současné trendy. Českou delegaci složenou ze zástupců zainteresovaných firem, svazů, výzkumných zařízení a úřadů z České republiky uvítal a veletrhem provedl výkonný ředitel MunichExpo Veranstaltungs GmbH p. Robert Metzger. Účastníci delegace tak měli možnost prohlédnout si u vystavovatelů inteligentní lehké konstrukce, inovativní materiály, bateriérové systémy a nabíjecí zařízení, pohony a elektromobily všech typů a také moderní koncepce e-sharing a e-mobility.

Udržitelná mobilita je pro Německo velkým tématem, obzvláště v tuto dobu, kdy se médii přetřásá kauza koncernu Volswagen. Toto setkání je ideální možnost, jak navázat s Německem užší spolupráci a nechat se inspirovat v oblasti udržitelné mobility v České republice,“ uvádí Pavel Kafka, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Důležitost vývoje mobility v Německu potvrzuje i prezident Spolkového svazu eMobility (Bundesverband eMobilität e.V.) Kurt Sigl: „Mobilita nezačíná a nekončí autem, jde o mnohem širší oblast, která se rozšiřuje do dalších odvětví jako je především energetika, životní prostředí, IT, hospodářství, výzkum a vývoj. V oblasti elektromobility můžeme mluvit přímo o zvratu, který úzce souvisí se zvratem v energetice. Tyto dvě oblasti jsou teď nuceny spolu intenzivně komunikovat, což dříve nebylo zvykem.“

I přesto, že je udržitelnost dopravního provozu v SRN jednou ze zásadních oblastí zájmů v rámci dosahování cílů energetických reforem a elektromobilita patří od roku 2007 mezi hlavní témata spolkové vlády, sami Němci přiznávají, že jsou stále teprve na začátku. V roce 2009 schválili Národní plán elektromobility, v rámci kterého od začátku roku 2015 uzákonili přednostní zacházení vůči všem automobilům s alternativním pohonem. SRN se chce do roku 2020 stát světovou jedničkou v oblasti elektromobility. V rámci podpory elektromobility tak zavedli určité formy peněžních i nepeněžních pobídek podporujících koupi elektromobilů, jako jsou daňové úlevy, speciální parkovací místa pro elektromobily či speciální silniční pruhy pro elektromobily.    

Kurt Sigl elektromobilitu podporuje dalšími argumenty: „Automobilový průmysl vyprodukoval v posledním roce 86 miliónů vozidel. S tímto vývojem by musel v roce 2050, kdy už bude na světě dle demografické křivky 10-11 miliard obyvatel, vyprodukovat 250 miliónů vozidel ročně. Toto číslo zcela jasně dokazuje, že se toho nedá dosáhnout fosilními palivy. Měli bychom brát ohled na příští generace!“

Na německých silnicích se v roce 2014 pohybovalo celkem 19 tisíc elektromobilů a 108 tisíc vozidel s hybridním pohonem a v prvním pololetí 2015 bylo registrováno dalších zhruba tisíc elektromobilů a 2 900 automobilů s hybridním pohonem. Automobilů s konvenčním pohonem bylo za tu dobu v Německu registrováno 1,9 milionu.

Tichou jízdu elektromobilem si vyzkoušeli i členové CBCSD. K dispozici měli nejvíce prodávaný ekologický model Teslu S.

 

Veronika Žurovcová
Projektová a PR manažerka, CBCSD
+420 778 402 291