Evropský parlament podpořil chystanou iniciativu renovační vlna a důsledné uplatňování zásady energetická účinnost v první řadě (E1st). Dne 17. září schválili europoslanci zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně maximalizace potenciálu energetické účinnosti budov v EU.

Zpráva, kterou vypracoval irský europoslanec Ciarán Cuffe (Zelení), byla přijatá 526 hlasy, 77 europoslanců bylo proti a 99 se hlasování zdrželo.

Europoslanci požadují zavedení a postupné zvyšování standardů energetické náročnosti v rámci revize směrnice o energetické účinnosti (EED) a energetické náročnosti budov (EPBD) tak, aby právní předpisy byly sladěny s ambicemi v oblasti klimatu.

Zároveň vyzvali členské státy, aby jako součást svých vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP) zavedly pracovní plán pro postupné vyřazování technologií založených na fosilních palivech, přičemž potvrdili své odhodlání důsledně sledovat provádění těchto plánů a vymáhat opatření revidovaných směrnic.

Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti budov předchází iniciativu renovační vlna, kterou Komise plánuje předložit dne 14. října. Zacílení na energetickou náročnost budov hodlá pojmout v širším kontextu jako příležitost pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie, včetně zavádění technologicky vyspělého dálkového vytápění, využití digitalizace, principů oběhového hospodářství či udržitelné mobility.

 

Zdroj: www.cez.cz