VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

v září se život v evropských institucích po prázdninách opět obnovil a živě se diskutuje především o balíčku Fit for 55. Názory na něj se různí, ale již teď se v mnoha členských státech vyskytují obavy, že by přehnaná zelená transformace mohla v krajním případě vyústit až v sociální nepoko-je. Dalším problémem, kterému musí již nyní členské státy čelit, jsou zvyšující se velkoobchodní ceny elektřiny. Vysoké ceny začaly některé členské státy regulovat, a to i za cenu porušení unij-ních liberalizačních energetických balíčků – Evropská komise zatím mlčí.

Německá vláda si uvědomuje složitost dosažení cílů Pařížské dohody, a proto přišla s návrhem na vytvoření mezinárodního klimatického klubu. Jeho hlavní cíl je zřejmý, ulehčení koordinace a zavedení společných minimálních standardů v oblasti klimatu, a také zajištění ochrany konku-renceschopnosti EU.

V září byla rovněž zveřejněna souhrnná zpráva o stavu národních klimatických závazků v rámci Pařížské dohody. Výsledky této zprávy však nejsou příliš optimistické, generální tajemník OSN António Gutteres prohlásil, že svět bude na „katastrofické cestě“, pokud vlády nezvýší své úsilí v oblasti klimatu. Dne 14. září byl také zveřejněn přezkum Mezinárodní energetické agentury (IEA) o energetické politice ČR. Nejčastěji skloňovaným tématem je zde využívání uhlí, přičemž a IEA doporučuje ČR co nejrychleji ukončit jeho využívání pro energetické účely a posoudit plný ekonomický potenciál dostupných forem obnovitelných zdrojů. Předsedkyně EK Ursula von der Leyen přednesla již tradiční projev o stavu Unie. Hlavním tématem jejího projevu byla stejně jako loni pandemie Covid-19, současně však velkou část svého projevu věnovala klimatickým změ-nám.

Příjemné čtení a léto přeje
Zuzana Krejčiříková

Stáhnout (PDF, 2.33MB)

Zdroj: www.cez.cz