Dne 14. září prezentovala Evropská komise na plénu Evropského parlamentu balíček Fit for 55. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na přizpůsobení legislativy ambiciózním klimatickým cílům přichází v době, kdy rostou ceny energií, vyvolává probíhající proces transformace obavy z dopadů na spotřebitele. V parlamentní diskusi se vyhranily dva odlišné přístupy.

Řada europoslanců poukazovala na růst spotřebitelských cen a jejich provázanost na klimatickou politiku EU. K růstu cen elektřiny podle nich přispívá rostoucí cena uhlíku, která začátkem září přesáhla 60 eur za tunu. V některých členských státech vzrůstají obavy ze sociálních nepokojů.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans oponoval tvrzením, že pouze pětinu vyšších nákladů na energie lze přičítat rostoucí ceně emisních povolenek, zbytek je způsoben nedostatečnou dodávkou zemního plynu. Rostoucí ceny energií jsou z jeho pohledu naopak důvodem pro rychlou realizaci přechodu k čistým zdrojům energie.

Neskrýval, že zelená transformace bude „zatraceně těžká“ a nikdo by neměl podléhat iluzi, že to bude snadný proces. Zároveň však zdůraznil, že pokud se mluví o nákladech na transformaci, je nutné mluvit také o ceně za její neuskutečnění.

Potřebu rychlejšího přechodu na čisté zdroje energie podpořili i někteří europoslanci, když upozorňovali na přílišnou závislost na zemním plynu. V této souvislosti se jeví jako sporné odstavování jaderných elektráren, které jsou významným zdrojem výroby nízkouhlíkové elektřiny.

Nicméně hmatatelné dopady růstu cen na spotřebitele budou mít jistě vliv na nadcházející jednání o jednotlivých návrzích balíčku Fit for 55. Předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Pascal Canfin uvedl, že skupina Renew Europe nesouhlasí s návrhem Komise rozšířit obchodování s emisemi skleníkových plynů na sektory silniční dopravy a budov, a to právě s ohledem na možné dopady na koncového zákazníka. A není jediná. S odkazem na negativní sociální dopady zaujali stejnou pozici již dříve Zelení, kteří preferují regulatorní opatření.

Zdroj: www.cez.cz