VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Evropská komise publikovala návrhy aktů v přenesené pravomoci, které stanovují kritéria pro hodnocení udržitelných činností a nastaví tak mechanismus, jenž někteří akademici označují za orwellovský vzhle-dem k jeho neprůhlednosti, nepřesnosti a subjektivnímu a represivnímu přístupu. Očekává se, že po čtyřtýdenní konzultaci budou koncem prosince přijaty. Ačkoliv Komise deklarovala posouzení potenci-álních přínosů a proveditelnosti všech stávajících technologií, jaderné energie se návrh netýká, zároveň je ale explicitně zmíněna jako klimaticky neutrální technologie.

Stáhnout (PDF, 1.61MB)

Zdroj: www.cez.cz