Za největší ekologické problémy České republiky považují její obyvatelé množství odpadu, odlesňování a množství obalů. O tématu udržitelného rozvoje jsou lépe informovaní mladí lidé a také lidé s vyšším vzděláním. Z Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) jsou pro českou populaci nejdůležitější Cíle Zdraví a kvalitní život, Pitná voda a kanalizace a Důstojná práce a ekonomický růst. Zjištění vyplývají z výzkumu společnosti Ipsos.

 

Udržitelnost rezonuje mezi mladými

Více než polovina populace někdy slyšela o pojmu udržitelnost a udržitelný rozvoj, nejčastěji se jedná o mladé lidi a lidi s vyšším vzděláním. Na podporu udržitelného rozvoje by se podle názoru veřejnosti měl zaměřit hlavně stát ve svých rozhodnutích (82 %), ale i výzkumné instituce (81 %) a firmy (78 %) ve svých aktivitách.

Mezi hlavní ekologické problémy Češi řadí množství odpadu, odlesňování a množství obalů, ve kterých je baleno zboží. Právě přemíru obalů Češi považují za problém častěji než lidé v ostatních zemích (mezinárodní výzkum Ipsos Earth Day, 20 590 respondentů z 29 zemí, březen 2020). Lidé v ostatních zemích světa naopak častěji zdůrazňují problém globálního oteplování a klimatických změn a také znečištění vzduchu. Klimatická opatření řadí mezi hlavní ekologické problémy své země pouze 15 % Čechů (ve světě je to 37 %), jedná se zejména o mladé lidi do 26 let.

 

Lidé plánují nakupovat od lokálních dodavatelů, masa a mléka se ale nevzdají

Jsou lidé ochotni sami něco udělat pro snížení dopadu klimatických změn? Nejčastěji uvádí, že budou v příštím roce nakupovat produkty od lokálních dodavatelů (61 %), budou se vyhýbat výrobkům, které mají hodně obalu (55 %), nebudou tolik nakupovat nové věci, ale upřednostní použité či opravu stávajících (45 %), upřednostní dovolenou v ČR před zahraničím (45 %) a budou také šetřit vodou (44 %) a energiemi (43 %). Co naopak měnit nechtějí jsou stravovací návyky – neplánují omezit konzumaci mléka ani masa, jejichž produkce však negativně ovlivňuje klimatické změny. Neochota omezit masné a mléčné výrobky je v ČR vyšší než v jiných zemích světa.

 

Mezi SDGs dominuje zdraví, ekonomický růst a pitná voda

Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které představují plán pro vymýcení chudoby, boj s nerovnostmi a k ochraně planety, jsou pro českou populaci nejdůležitější Zdraví a kvalitní život, s odstupem pak Důstojná práce a ekonomický růst a Pitná voda a kanalizace.

„Od roku 2016 výrazně rostla důležitost cíle Pitná voda a kanalizace. V roce 2019 (označovaném za druhý nejteplejší rok) Češi tento cíl vnímali dokonce jako hlavní prioritu pro českou vládu. Letos se opět, patrně i vlivem situace okolo COVID-19, dostává do popředí cíl Zdraví a kvalitní život,“ říká k výsledkům Tomáš Macků, External Affairs Director, Ipsos.

Nejlépe je hodnoceno řešení Cíle Pitná voda a kanalizace, to je zároveň oblastí, v níž veřejnost zaznamenala největší zlepšení za uplynulý rok – uvedla to téměř třetina populace. Ke zhoršení (souvisejícím pravděpodobně s dopady pandemie C-19) došlo zejména v oblasti Důstojná práce a ekonomický růst, dále Zdraví a kvalitní život a Kvalitní vzdělávání.

Report s kompletními výsledky výzkumu si můžete stáhnout na webu Ipsos.

 

O výzkumu

Výzkum realizovala výzkumná společnost Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti, probíhal v srpnu 2020 na reprezentativním vzorku populace ČR (dle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, vzdělání), zúčastnilo se ho 1 000 respondentů. Sběr dat probíhal na online panelu Populace.cz. Ipsos realizuje výzkum o vnímání a postojích populace k SDGs pro Asociaci společenské odpovědnosti už řadu let.