V rámci přípravy ministerské schůzky, která se uskuteční dne 4. prosince, připravilo finské předsednictví sdělení, které má za cíl podpořit diskusi o finalizaci národních klimatickoenergetických plánů (NIKEP) a o společném úsilí členských států EU o dosažení cílů v oblasti klimatu.

Cílem této diskuse je podpořit členské země EU, aby před odevzdáním konečné verze klimatických plánů na konci tohoto roku navýšily své ambice.

V souladu s nařízením o správě energetické unie odevzdaly členské státy návrhy klimaticko energetických plánů na konci roku 2018. V červnu letošního roku Evropská komise zveřejnila posouzení návrhů NIKEP a doporučení jednotlivým členským státům pro vypracování finální verze plánu. Z červnové analýzy Komise vyplynulo, že první návrhy NIKEP nepředstavují ve svém souhrnu dostatečný příspěvek pro dosažení klimatických cílů EU pro rok 2030. Konkrétně v oblasti energetické účinnosti činí rozdíl mezi indikativním cílem na evropské úrovni a navrhovanými souhrnnými příspěvky až 6,2 procentního bodu. Rozdíl je i v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Navrhované podíly OZE na konečné spotřebě EU podle prvních verzí návrhů NIKEP ve svém souhrnu dosáhnou 30,4 % až 31,9 %, přičemž závazný cíl pro EU je nejméně 32 %. Více viz bulletin Energetika v EU z června 2019.

Setkání ministrů EU dne 4. prosince bude příležitostí pro neformální zhodnocení současné situace na základě indikací o navyšování závazků v rámci NIKEP a diskusi o možnostech členských států své klimatické závazky dále navyšovat.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU