Evropská investiční banka (EIB) schválila novou politiku poskytování půjček v oblasti energetiky a potvrdila tak zvýšené ambice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Zároveň podpoří projekty v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci.

Dne 14. listopadu rozhodla rada EIB, že do konce roku 2021 ukončí financování projektů v oblasti fosilních paliv. To je o rok později, než byl původní návrh na zastavení těchto půjček po roce 2020, proti kterému vystoupili členové rady zastupující členské země EU intenzivně využívající uhelné a plynové zdroje. Zároveň rozhodla, že bude pokračovat ve financování projektů týkajících se jaderné energetiky. Podle dostupných informací pro novou politiku poskytování půjček hlasovalo 20 členů rady EIB, šest se hlasování zdrželo a tři hlasovali proti (Polsko, Maďarsko a Rumunsko). Přijetí návrhu umož-nila změna pozice Německa, které původně vystupovalo proti červencovému návrhu na zastavení půjček po roce 2020.

Evropská komise na konci října zveřejnila nový seznam prioritních projektů energetické infrastruktury (PCI), a to včetně 32 plynárenských a šesti ropných projektů. Prodloužení možnosti financování prostřednictvím půjček EIB až do roku 2021 ještě umožní schválení poslední vlny těchto projektů.

V rámci nové politiky poskytování půjček EIB zaštítí projekty, které podpoří přechod od zemního plynu k vodíkovým technologiím. Zároveň EIB stanovila nový emisní limit pro financování projektů v oblasti výroby energie, který snížila z 550 g CO2/kWh na 250 g CO2/kWh.

Do konce roku 2020 EIB sladí všechny své aktivity se zásadami a cíli Pařížské dohody. EIB se také zavázala, že bude „úzce spolupracovat“ s Evropskou komisí a podpoří investice v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci, přičemž by mohla financovat až 75 % nákladů na oprávněné projekty. Těmto projektům nabídne EIB mimo půjček také poradenskou podporu.

Akcionáři EIB jsou členské země EU, přičemž podíl každého státu na základním jmění banky vychází z jeho ekonomické váhy (vyjádřeno v HDP) v době jeho přistoupení. Každý ze čtyř hlavních akcionářů (Francie, Německo, Velká Británie a Itálie) drží 16% podíl. Prioritou EIB jsou úvěry v oblastech klimatu a životního prostředí, inovací, infrastruktury a malých a středních podniků. V období let 2021 až 2030 hodlá EIB podpořit investice do oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí v celkové výši 1 bilionu eur.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU