Henkel opět zaujímá vedoucí příčku v hodnocení udržitelnosti

Již šestý rok po sobě se společnost Henkel umístila v rámci hodnocení svého odvětví v čele vysoce respektovaných žebříčků udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) i Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Henkel obsadil první příčku v kategorii rychloobrátkového spotřebního zboží a je jedinou společností v rámci této kategorie, která se umístil jak na světovém žebříčku DJSI World, tak i v DJSI Europe. Do seznamu firem jsou zařazovány korporace, které při svém podnikání dodržují zásady trvale udržitelného rozvoje.

Dow Jones Sustainability Index je sestavován od roku 1999 a jedná se o nezávislé posouzení udržitelnosti podnikání u 2 500 největších společností na světě. Společně se švýcarskou agenturou Sustainable Asset Management (SAM) agentura Dow Jones provádí důkladnou analýzu výsledků podniku v oblasti ekonomické, ekologické i sociální a sledují se rovněž oblasti, jako je např. správa a řízení společnosti, řízení rizik, branding, efektivita využívání zdrojů, standardy dodavatelského řetězce a pracovní postupy. Do světového žebříčku DJSI World je zařazeno pouze 10 % z 2 500 největších světových korporací.

„Udržitelnost pro nás představuje strategický faktor úspěchu a je i zdrojem výhod oproti konkurenci,“ říká Kasper Rorsted, předseda představenstva společnosti Henkel a dodává: „Za dlouhá léta, kdy se otázkou trvale udržitelného rozvoje zabýváme, jsme získali nejen vynikající pověst, ale i vedoucí postavení na celém světě. Tuto pozici chceme i nadále posilovat, a to především cestou spolupráce s našimi partnery, zákazníky a spotřebiteli při vývoji životaschopných řešení pro trvale udržitelnou budoucnost.“

Výborné výsledky společnosti Henkel na poli trvale udržitelného rozvoje jsou opakovaně oceňovány mnoha národními i mezinárodními hodnotícími agenturami. Společnosti Henkel je již jedenáct let po sobě zahrnuta v mezinárodním žebříčku FTSE4Good.

Dále se pravidelně objevuje také v investičních registrech Ethibel PIONEER a Ethibel EXCELLENCE. Na posledním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu společnost Henkel zaujala sedmnácté místo na žebříčku „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World“, zahrnujícího společnosti z celého světa, které nejlépe uplatňují principy trvale udržitelného rozvoje. Popáté se rovněž umístila v řadě na žebříčku Ethisphere Institute’s World’s Most Ethical Companies, jenž odráží etický přístup firem na celém světě.

„V oblasti udržitelnosti nesmírně záleží na našich zaměstnancích, jejich osobním nasazení, odhodlání, kreativitě, talentu a odbornosti. Právě oni proměňují dobré nápady v obchodní úspěchy,“ zdůrazňuje Kathrin Mengesová, výkonná viceprezidentka pro lidské zdroje a vedoucí rady pro udržitelný rozvoj společnosti Henkel. „Investujeme do znalostí i dovedností našich zaměstnanců a podporujeme každého jednotlivce, aby při plnění každodenních pracovních povinností přispěl svým dílem k trvale udržitelnému rozvoji.“

Podrobné informace o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti i všechna významná hodnocení a žebříčky uvádí společnost Henkel na svých webových stránkách http://www.henkel.com/sustainability.

Henkel je celosvětová společnost, jejíž silné značky a technologie působí ve třech oblastech: prací a čisticí prostředky, Beauty Care a lepidla a technologie. Od založení v roce 1876 zaujímá firma Henkel vedoucí postavení na globálním spotřebitelském i průmyslovém trhu, a to zejména se známými značkami, jako je Persil, Schwarzkopf a Loctite. Společnost Henkel má téměř 47 000 zaměstnanců a v účetním roce 2011 dosáhl její obrat částky 15,605 milionů eur a upravený provozní zisk 2,029 miliónů eur. Preferenční akcie společnosti Henkel jsou zařazeny do indexu DAX na německé burze cenných papírů

V České republice působí společnost Henkel ve všech třech strategických oblastech již od roku 1991. Na českém trhu prodává firma Henkel ČR produkty více než 50 značek a zaměstnává 250 zaměstnanců.

 

Kontakt:

Monika Kofroňová
Interim Corporate Communications Manager

—————————————
Henkel ČR
U Průhonu 10
170 00 Praha 7
Tel:+420 220 101 294
Mobil: +420 739 325 294
Fax: +420 220 101 190
E-mail: monika.kofronova@henkel.com
www.henkel.cz