Dvě třetiny českých firem hodlají více investovat do udržitelného rozvoje, chtějí předhonit konkurenci

Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek přírodních zdrojů potřebných k výrobě produktů jsou hlavními důvody k rapidně rostoucí aktivitě firem v oblasti udržitelnosti. Zároveň jasně cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí i budoucím generacím. Téměř dvě třetiny z nich proto hodlají do aktivit udržitelného rozvoje v nejbližší době navýšit investice. Vyplývá to z unikátního průzkumu k udržitelnému rozvoji, který realizovala společnost Henkel ČR ve spolupráci s agenturou GfK Czech. Její hlavní zjištění byla zveřejněna v rámci konference Fórum pro udržitelné podnikání 2012.

„Henkel po celém světě implementuje novou strategii udržitelnosti do roku 2030. Jako společnost aktivně se angažující v oblasti udržitelnosti nás proto zajímalo, jaký názor na celosvětově aktuální téma mají firmy působící v naší zemi,“ vysvětluje Jaroslava Haid-Járková, generální ředitelka společnosti Henkel ČR, proč se společnost Henkel rozhodla iniciovat průzkum.

Aktivní firmy a nedostatečná podpora politiků

Celkem 71 % firem působících v ČR má dlouhodobou strategii v oblasti udržitelného rozvoje. Dokonce 91 % respondentů uvedlo, že pro nejvyšší vedení jejich firmy je to vysoce aktuální téma. „Udržitelnost je na pořadu dne už i v České republice. Dle průzkumu je to především zásluhou mateřských centrál českých poboček. V zahraničí jsou hlavními hybateli vývoje zákazníci a politici,“ říká Hana Říhová, ředitelka pro obchod a marketing GfK Czech. A dodává: „Čeští politici jsou naopak dle šetření k udržitelnosti vyloženě rezervovaní a nevyvíjí dostatečnou aktivitu.“ To potvrzuje i skutečnost, že největší překážkou při realizaci strategií udržitelnosti uváděli dotazovaní nejčastěji nedostatečná vládní opatření.

Navýšení aktivit i investic

Celkem 79 % firem změnilo v posledních třech letech postoj k udržitelnosti. „Výsledky ukazují, že motorem aktivit jsou obecně finanční důvody. Firmy si chtějí udržet konkurenceschopnost a být stále atraktivní pro zákazníky. Právě v aktivitách udržitelného rozvoje vidí příležitost,“ říká Hana Říhová.

Mezi hlavními faktory, které ovlivňují chování organizace z hlediska udržitelného rozvoje, respondenti nejčastěji zmiňovali konkurenceschopnost (77 %), rostoucí cenu surovin (55 %)

a vyčerpatelnost zdrojů (52 %).

Graf č. 1 – Jaké jsou důvody pro zařazování udržitelnosti do podnikání vaší firmy?

Zvýšené aktivitě odpovídá i rostoucí objem financí pro tuto oblast. V uplynulých třech letech navýšilo své investice do projektů udržitelného rozvoje celkem 58 % českých firem. S výhledem do budoucna je to podobné. Navýšení objemu financí plánuje 55 % firem, 19 % ho nezmění, dalších 19 % zatím nedokáže odhadnout vývoj a pouze 7 % firem plánuje snížení.

Firmy si zároveň uvědomují svou odpovědnost vůči budoucím generacím a životnímu prostředí. Na prvních místech interních definic a vnímání tématu se jasně objevilo širší pojetí udržitelnosti, z čehož vyplývá snaha řešit aktuální i budoucí problémy. Dle průzkumu se firmy v otázce udržitelnosti nejvíce zaměřují na snižování spotřeby energie (77 %), snižování produkce odpadu (70 %) a zdůrazňování vztahu udržitelnosti k firmě a jejím produktům (59 %) společně se zdůrazňováním tématu ve vztazích se zákazníky a dodavateli (59 %).

Graf č. 2 – Který z výroků nejlépe vystihuje způsob, jak definujete udržitelný rozvoj?

Graf č. 3 – Kterými strategiemi udržitelnosti se Vaše firma zabývá?

„Udržitelnost pro nás především znamená kvalitní život lidí bez využívání zdrojů planety nad její limity. K tomu chceme přispět inovacemi a vývojem moderních produktů při stálé snaze efektivnějšího využívání menšího množství zdrojů a snižování ekologické stopy,“ říká Jaroslava Haid-Járková, generální ředitelka Henkel ČR. „Výsledky průzkumu dobře vystihují současnou realitu. České firmy se chtějí udržitelností zabývat více, než tomu bylo v předchozích letech, mapují své možnosti a snaží se integrovat myšlenku udržitelnosti do svých obchodních strategií. To je určitě velké povzbuzení a pozitivní trend,“ dodává.

*Průzkum byl realizován společností GFK Czech v únoru 2011 na reprezentativním vzorku zástupců vyššího a středního managementu firem působících v ČR. Jeho kompletní zpracování má k dispozici Henkel ČR.

*  *  *  *

Henkel je celosvětová společnost, jejíž silné značky a technologie působí ve třech oblastech: prací a čisticí prostředky, kosmetika a lepidla a technologie. Od založení v roce 1876 zaujímá firma Henkel vedoucí postavení na globálním spotřebitelském i průmyslovém trhu, a to zejména se známými značkami, jako je Persil, Schwarzkopf a Loctite. Společnost Henkel má přes 48 000 zaměstnanců a v účetním roce 2010 dosáhl její obrat částky 15,092 milionů eur a upravený provozní zisk 1,862 miliónů eur. Preferenční akcie společnosti Henkel jsou zařazeny do indexu DAX na německé burze cenných papírů a společnost patří mezi 500 světových firem v žebříčku časopisu Fortune.

V České republice působí společnost Henkel ve všech třech strategických oblastech již od roku 1991. Na českém trhu prodává firma Henkel ČR produkty více než 50 značek a zaměstnává 250 zaměstnanců.

 

Kontakt:

Monika Kofroňová
Interim Corporate Communications Manager

—————————————
Henkel ČR
U Průhonu 10
170 00 Praha 7
Tel:+420 220 101 294
Mobil: +420 739 325 294
Fax: +420 220 101 190
E-mail: monika.kofronova@henkel.com
www.henkel.cz