Město Houston ve středu 22.4.2020 představilo svůj první akční plán v oblasti klimatu (CAP), který má obyvatelům a podnikům pomoci snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Vydání doprovázelo také již 50. výročí Dnu Země.

Plán se zaměřuje na čtyři oblasti, z nichž každá má tři klíčové cíle:

Přeprava

 • Změnit hlavní směr na vozidla s nízkými emisemi
 • Snížit ujeté kilometry na osobu na obyvatele
 • Poskytovat spravedlivé a bezpečné možnosti mobility

Přechod energie

 • Investice města do obnovitelných zdrojů energie
 • Udělat z města lídra v oblasti energetických inovací / technologií
 • Ošetřit a vylepšit zachycování a ukládání uhlíku

Optimalizace stavebnictví

 • Snížit spotřebu energie v budovách a maximalizovat úspory
 • Zvýšit investice do energetické účinnosti
 • Investice do místních pracovních míst a optimalizace stavebních operací

Materiálové hospodářství

 • Snížit plýtvání a transformovat oběhové hospodářství
 • Optimalizace operací s odpady / vytvořit energii z odpadu
 • Zajistit bezpečnou a nákladově efektivní likdidaci

 

Více najdete ve článku ZDE (pouze anglicky)