Evropská rada

  • Evropská rada dne 23. 4. 2020 jednala prostřednictvím videokonference o důsledcích pandemie covid-19. Prezidenti a premiéři členských zemí EU se shodli, že společný plán cesty k oživení hospodářství by měl být založen na zásadách solidarity, soudržnosti a sbližování a vymezili čtyři klíčové oblasti směřující k překonání krize: plně fungující a revitalizovaný jednotný trh, bezprecedentní investiční úsilí, fungující systém správy a globální akce EU. Podpořili vytvoření fondu na podporu oživení, který by měl být zaměřen na odvětví a regiony, které jsou nejvíce postiženy současnou krizí, a pověřili Komisi, aby zanalyzovala potřeby a předložila návrh s tím, že vyjasní vazbu fondu na víceletý finanční rámec EU. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v reakci prohlásila, že víceletý finanční rámec EU na příští období se musí přizpůsobit novým okolnostem a navrhuje jeho dočasné navýšení (na dva až tři roky) z původně navrhovaných 1,1 % na 2 % HND.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 22. 4. 2020 spustila evropskou datovou platformu covid-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace. Nová platforma vytvořila otevřený, důvěryhodný a dále rozšiřitelný evropský a globální prostor, kde budou moci badatelé ukládat a sdílet datové soubory, jako jsou sekvence DNA, proteinové struktury, údaje z předklinického výzkumu a klinických hodnocení nebo epidemiologické údaje.