Specialisté na úpravu a recyklaci vody si vybrali Archimedys™, kterým vybavili své nejnovějších zařízení na dávkování vápna pro čisticí stanice.

Původní koncepce požadovala použití ocelového šroubu v trubce. Náš zákazník se setkal s četnými technickými problémy se zavěšením ocelového šroubu, které by mohlo konstrukci odírat a opotřebovat, a na druhé straně i s problémy s korozí, opakovatelností dávkování a zejména údržby,“ vysvětluje Samir Osmani.

Archimedys™ je nejlepším řešením v případě poškození nebo neobvyklého opotřebení. Konstrukce z technického polymeru nevyžaduje použití podpůrných ložisek, a tím zjednodušuje koncepci. Díky povaze materiálu šroub nepodléhá korozi. Rozměrová přesnost modulů získaných lisováním umožňuje vysokou opakovatelnost průtoku šneku nezbytnou pro zajištění správného dávkování.

Výroba šnekového šroubu smontováním standardních součástek usnadňuje všechny operace údržby: vyměnit stačí pouze poškozené moduly, a to velmi rychle, čímž se lze vyhnout dlouhým odstávkám zařízení.

Moduly jsou k dispozici skladem a lze je dodat do celého světa,“ doplňuje Samir Osmani. K dispozici je databáze materiálů, která pomůže určit velikost šroubu. Je možné také nabídnout svá data ke sdílení znalostí o přepravě sypkých materiálů.

Archimedys™ = technologická revoluce

Výhody modulárního šroubu Archimedys ™ jsou takové, že se již četní výrobci rozhodli upustit od ocelových šneků ve prospěch systému Archimedys ™. V roce 2011 získal modulární šnekový šroub Archimedys™ „cenu za průmyslovou inovaci“.

Připojte se ke komunitě uživatelů Archimedys™

Neváhejte nás kontaktovat ohledně jakýchkoliv informací. Vyvíjíme a vyrábíme mechanické součástky nezbytné pro instalaci nebo přizpůsobení šroubu Archimedys ™ pro vaše instalace.

www.archimedys.fr
www.hanolex.cz

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz