Služba pro předplatitele.

MONITORING 19. – 21. 6. 2021

Legislativa:

Nová odpadová vyhláška na LRV – obce mají nově ohlašovat 14 tabulek k odpadům
| Enviweb.cz |
Legislativní rada vlády má aktuálně k posouzení vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud bude text vyhlášky odsouhlasen, nastaví tento předpis řadu nových povinností různým typům subjektů odpadového hospodářství. V tomto článku si přiblížíme nové ohlašovací povinnosti všech obcí a měst, které plynou z návrhu vyhlášky.

Odpad:

ZEVO jako nedílná součást oběhového hospodářství I.
| Komunalniekologie.cz |
Vzařízení pro energetické využití odpadu, zkráceně ZEVO, lze zpracovávat komunální odpady, jejichž likvidace je jinak velmi problematická. Z odpadu se pak vyrábí teplo a elektrická energie. Jakou roli hraje ZEVO v oblasti oběhového hospodářství?

Město Pardubice bude častěji svážet separovaný odpad
| Komunalniekologie.cz |
Město Pardubice, v součinnosti se svozovou firmou Služby města Pardubic, reagovalo na zvýšené množství separovatelných složek komunálních odpadů a přistupuje ke zvýšení četnosti pravidelných svozů.

Výbor pro životní prostředí řešil budoucnost skládkování
| Komunalniekologie.cz |
Na svém druhém výjezdním zasedání navázal Výbor pro životní prostřední Zastupitelstva Ústeckého kraje na své předchozí jednání o tématu odpadového hospodářství. Tentokrát zavítal do areálu současné teplárny v Komořanech, kde by v budoucnu mohlo vyrůst zařízení pro energetické využití odpadu.

Mattoni zavedla plastové lahve vyrobené ze zálohovaných plastových lahví
| Ekolist.cz |
V ČR byly ze zálohovaných plastových lahví vyrobeny další plastové lahve, které se dostaly do spotřebitelského oběhu, uvedli zástupci firem Mattoni 1873 a Košík.cz. Původní i nové lahve obsahují 80 procent recyklovaného PET (tzv. rPET). Mattoni se dlouhodobě snaží zavést v ČR systém zálohovaných plastových lahví a plechovek.

Ekologie:

V pondělí 21. června začíná hlasování o Strom roku
| Nase-voda.cz |
Tříměsíční klání o zisk titulu Stromu roku startuje již 21. června. Do finále letos jubilejního 20. ročníku ankety, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Ti usilují o prvenství v podobě odborného ošetření zdarma a postupu do celoevropského kola soutěže.

Ekologické spolky žádají nápravu škod na otrávené Bečvě
| Enviweb.cz |
Spolky Arnika, Vsetínské fórum a Český rybářský svaz podaly žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Je to vůbec poprvé, kdy k postupu podle zmíněného zákona dochází. Cílem je, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod nesl skutečný pachatel a nikoliv Český rybářský svaz nebo stát jako v tomto případě. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) měla zahájit řízení o uložení nápravných opatření ihned po havárii, přestože viník není znám. Dále měla podniknout kroky například k obnově a ozdravení řeky nebo zajištění technických opatření u potenciálních pachatelů, dokud se skutečný viník nenajde. Po devíti měsících od ekologické katastrofy nic takového neučinily ČIŽP, ani Ministerstvo životního prostředí.

Energie:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny podpořil transformaci tepláren
| Prumyslovaekologie.cz |
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny v červnu doporučil dolní komoře Parlamentu České republiky schválit pozměňovací návrh poslance Pustějovského (ANO), který zavádí přechodnou transformační podporu výroby tepla. Pro české teplárny jde o velmi důležitý bod v novelizovaném zákoně o podporovaných zdrojích energie.

Loni se prodalo meziročně o 50 % více elektrokol. Jak vybrat to svoje a jak pečovat o baterii?
| Komunalniekologie.cz |
Každé třetí kolo, které se v Česku v roce 2020 prodalo, mělo elektrický pohon. Obliba elektrokol je tak stále na vzestupu, jejich prodeje loni meziročně stouply o 50 %. Láká i vás možnost užívat si díky asistenci elektromotoru delší vyjížďky a snadněji brázdit i náročnější terén? Podívejte se, k čemu slouží jednotlivé druhy elektrokol a čím se liší. Víte, jak dlouho vám vydrží akumulátor e-kola a jak se o něj starat?

Výzva pro stabilizaci rozvoje moderní energetiky v ČR má téměř 600 podporovatelů
| Oenergetice.cz |
Výzva Rozumná podpora, která má za cíl podpořit vylepšení novely o podporovaných zdrojích energie tak, aby umožnila stabilizovat rozvoj moderní energetiky a připravila základy pro podporu nových projektů obnovitelných zdrojů, která nebude zátěží pro spotřebitele elektřiny, má téměř 600 podporovatelů z řad firem, obcí i jednotlivců. ČTK to dnes řekl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Současné zásobníky plynu v Evropě nebudou stačit pro budoucí potřeby skladování vodíku
| Oenergetice.cz |
I pokud by došlo k předělání všech současných zásobníků zemního plynu v Evropě na zásobníky vodíku, nebude k dispozici ani 60 % celkového potřebného objemu zásobníků vodíku v roce 2050.

U budované finské JE Olkiluoto 3 má vyrůst jeden z největších bateriových systémů v Evropě
| Oenergetice.cz |
Ve finské jaderné elektrárně Olkiluoto má být na základě smlouvy mezi Teollisuuden Voima Oyj (TVO) a Hitachi ABB Power Grids postaven jeden z největších evropských bateriových systémů skladování energie. Úložiště s výkonem 90 MWe bude fungovat jako rychle startující záložní zdroj pro zajištění stability národní energetické sítě v případech neplánovaného odstavení JE Olkiluoto 3 (OL3), reaktoru EPR, který je na místě momentálně uváděn do provozu.

Jižní Korea se přidala mezi země vyvíjející námořní malé jaderné reaktory
| Oenergetice.cz |
Korejský výzkumný institut KAERI a vývojář lodí Samsung Heavy Industries oznámily plány na společný vývoj malého modulárního reaktoru pro využití na moři. Technologie solemi chlazeného reaktoru má být používána jak pro pohon lodi, tak jako plovoucí jaderná elektrárna.

Rada EU zveřejnila návrh budoucí podpory energetické infrastruktury: pro zemní plyn má dvě výjimky
| Oenergetice.cz |
Rada Evropské unie odsouhlasila budoucí podobu podporovaných infrastrukturních projektů v energetice. Pravidla se přizpůsobují tzv. Zelené dohodě pro Evropu, a proto již projekty sloužící výhradně pro přepravu zemního plynu nebudou podporovány. Naopak podporu bude možné získat na projekty pro přepravu vodíku.

Voda:

Hladina podzemní vody v mělkém oběhu je aktuálně mírně nadnormální. Můžeme však hovořit o konci sucha?
| Prumyslovaekologie.cz |
V posledních pěti letech na území ČR přetrvávalo sucho, které bylo důsledkem kombinace podnormálních srážek a nadnormálních teplot. Rok 2020 byl z hlediska podzemních vod v mělkém oběhu velmi netypický.

Vědci zkoumají, zda lze využít recyklovanou vodu na závlahu
| Komunalniekologie.cz |
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) spolu s VŠCHT a Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) zkoumá dopady opětovného využívání vyčištěných odpadních vod pro závlahu městské zeleně.

Voda z podolské vodárny od povodní 2002 opět míří do veřejné sítě
| Nase-voda.cz |
Pražané opět pijí vodu ze „své“ Vltavy. Do veřejné vodovodní sítě totiž začala dodávat pitnou vodu Podolská vodárna. A to poprvé od roku 2002, kdy její provoz ukončily ničivé povodně. Od té doby sloužila pouze jako záložní zdroj, řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Zájemci si mohou na lipenské přehradě vyzkoušet jízdu na elektrokole
| Nase-voda.cz |
Až do konce září si mohou zájemci vyzkoušet na lipenské přehradě jízdu na elektrokole po vodní hladině. Jde o první místo v České republice, které tuto atrakci nabízí. Lidé si mohou kolo vypůjčit na závod po hladině poblíž kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví. ČTK to řekla organizátorka akce Adéla Černá.

SVS provádí v Oseku za provozu rekonstrukci dožilých vodojemů
| Nase-voda.cz |
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila plánovanou investiční akci roku 2021 – v Oseku provede stavebně – technologickou rekonstrukci dožilých vodojemů Dub 1 a Dub 2. Stavba probíhá za provozu.

Vědci našli způsob, jak globálně monitorovat mikroplasty v oceánech
| Ekolist.cz |
Každý rok se do oceánu dostane zhruba 8 milionů tun plastu. Velká část tohoto množství se rozpadá na mikroplasty, které představují nebezpečí jak pro mořský život, tak pro celý mořský ekosystém. Vědeckému týmu z University of Michigan se podařilo přijít na způsob, jak globálně sledovat nejen pohyb mikroplastů, ale i to, kde se mikroplasty shlukují.

Povodí Labe staví poldr Kutřín
| Ekolist.cz |
Zhruba 400 milionů korun bez DPH bude stát poldr Kutřín na říčce Krounce na Chrudimsku, jehož výstavbu na jaře zahájil státní podnik Povodí Labe. Dokončen by měl být na podzim 2024, většinu peněz poskytlo ministerstvo zemědělství. Povodí Labe již v minulosti ve dvou etapách vybudovalo v některých obcích po toku menší stavby protipovodňové ochrany, například hráze.

Dostupnost vody v Asii? Tání ledovců se dá zabránit přímo v regionu
| Ekolist.cz |
Globální oteplování stojí za tím, že sníh v horách taje výrazně rychleji a kontinentální horské ledovce se zmenšují. Celkový dopad tohoto efektu na dostupnost zásob vody v Asii je ale dost různorodý a pro lidi žijící v údolích není úbytek sněhové pokrývky ve velehorách nejspíš tím největším problémem.

Ovzduší:

I bez emisí CO2 má letectví významný dopad na klima
| Prumyslovaekologie.cz |
V minulém článku jsme se zaměřili na alternativní letecká paliva, která by mohla pomoci s emisemi z letecké dopravy. V dnešním pokračování se podíváme na efektivitu letadel a kondenzační stopy.

Koncentrace CO2 v atmosféře dosáhla nejvyšší úrovně za 4 miliony let
| Ekolist.cz |
Atmosférická observatoř NOAA Mauna Loa je umístěna vysoko na vrcholu největší havajské hory, aby bylo možné odebírat vzorky dobře promíchaného vzduchu bez místního znečištění.
Pandemie covid-19 a následné omezení průmyslové výroby mělo sice vliv na snížení některých emisí, ke snížení CO2 v atmosféře ale nedošlo. Nově zveřejněná měření dokonce ukazují, že koncentrace atmosferického CO2 je na nejvyšší úrovni v historii měření. Čísla zveřejnila americká vládní agentura Národní úřad pro oceán a atmosféru NOAA.

Mráz, jenž zničil vinice ve Francii, může být kvůli změně klimatu častější
| Enviweb.cz |
Kvůli klimatické změně se značně zvýšila pravděpodobnost výskytu ničivých jarních mrazů, které letos v dubnu mimo jiné způsobily rozsáhlé škody na francouzských vinicích.