Workshop pro členy České manažerské asociace a Czech BCSD

  • Typ a délka: prezenční workshop 100 min., včetně 20 min. diskuse a Q&A
  • Datum: 28. dubna 2022, 17.00 – 18.30
  • Místo: PwC – City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
  • Účastníci: cca 30 osob (členové ČMA a Czech BCSD)
  • Prezentující: Jan Brázda, Petr Dovolil

Jak připravit investiční projekty, které budou soukromí partneři, banky a správci dotačních titulů rádi financovat a jejich aktiva pojišťovny po desítky let pojišťovat? Co v tomto kontextu znamená unijní taxonomie udržitelných hospodářských činností a jak již nyní proměňuje chování firem a finančních institucích? Jak se vypořádat se zásadou „významně nepoškozovat“, požadavky na „klimatické prověřování“ či „prověřování udržitelnosti“ projektů? Jak to všechno souvisí s pravidly veřejné podpory, přístupem nositelů projektů k financím fondů EU 2021-2027, bankovním zárukám EU a co lze v této oblasti „udržitelných financí“ do budoucna očekávat? Jak se připravit na éru udržitelných investic a ESG? Zajímají Vás odpověďi na tyto otázky? Pak se přijďte seznámit se základy a trendy nastupující éry udržitelných investic. S užitečnými a aktuálními informacemi Vás seznámí Jan Brázda, Petr Dovolil a Markéta Jechová z PwC.