Chytrý životní styl, udržitelný rozvoj, technologické inovace a člověk jako společný jmenovatel. To jsou hlavní témata, která zazněla na konferenci Smart Life 2016 – život v digitálním světě, konané v centrále ČEZ dne 29. února 2016. Konferenci pořádal magazín Sdělovací technika/Smart Technologie spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Konferenci zahájil Pavel Kafka, prezident CBCSD, moderování se ujal Petr Beneš, šéfredaktor Smart Technologie a vedoucí pracovní skupiny CBCSD Smart Life.

Hosté konference shlédli více než osm prezentací zabývajících se technologickým vývojem a konceptem Smart Life. Podobu Světa 2030 a technologie, které ho budou ovládat, představil Bohumír Štědroň, předseda Prognostického klubu ČMA. Trendy, které zmínil, jsou 3D tisk (tisk z kovu, skla i buněk, tisk orgánů, kostí, kosmonautických základen), RFID, auta bez řidiče či komunikace s biosférou. Dle jeho slov bude v roce 2030 centrem obchodu Asie, a co se týče Evropské unie, opět přijme bývalé členy, kteří kolem roku 2020 vystoupili z EU – tedy Řecko a Velkou Británii. V Rusku kolem roku 2020 skončí bonapartistický systém a nahradí ho konfuciánský.

Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT, ve své prezentaci představil koncept Smart City v celé své šíři. Tedy od urbanismu přes koncept chytrých měst až po pokročilá centra řízení měst. Kombinace horizontálního a vertikálního urbanismu povede ke vzniku nových 3D „City Megastructures“, které budou vyžadovat jiný přístup k poskytování služeb, jako jsou doprava, produkce potravin, dodávka vody nebo třeba svoz odpadů. Koncept chytrých měst Miroslav Svítek popsal jako multidisciplinární obor, ve kterém se integrují znalosti z několika síťových odvětví. Poutavý výklad podpořil ukázkami konkrétních řešení, pro která ostatně nemusel jít daleko. Zmínil měření rozvoje dopravních systémů v ČR, pilotní projekt MendelCity vznikající na Praze 4 nebo pilotní projekt Smart City v Písku, na který se jezdí dívat zájemci až z Finska. Základní vlastností chytrých měst by mělo být to, že jsou tvořena pro lidi a měla by zlepšovat kvalitu života obyvatel města. „Dělejme města více humánními a ne pouze více technologickými,“ zakončil svou prezentaci Miroslav Svítek.

Chytrou energetickou síť jako základ Smart Life prezentoval člověk nejpovolanější – Radek Lamich z ČEZ Distribuce. Při popisu technologie distribučních soustav, kterou v síti využívají, s menší nadsázkou použil přirovnání k Spielbergově filmu Minority Report. Vzápětí však dodal: „Naším cílem není mít distribuční soustavu maximálně chytrou, naším cílem je to, abychom dokázali naši soustavu provozovat udržitelně, abychom dokázali řešit přicházející problémy a abychom byli připraveni na to, co nás čeká v budoucnu.“ Jako jeden z dalších trendů zmínil zvyšování soběstačnosti samotných spotřebitelů. Dle slov Lamicha se nacházíme uprostřed transformace energetických systémů v Evropě a distribuční společnosti zde hrají klíčovou roli.

Jak konkrétně vypadají technologie pro Smart Life, ukázali zástupci z firem TECO a SimpleCell. Své projekty představila také Technologická agentura České republiky. Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí přiblížil, proč je strategické plánování v ČR obtížnou disciplínou a jaká úskalí ji doprovázejí. „Velmi často nám chybí jasně definované strategické priority a nesledujeme dlouhodobě a systematicky horizont následujících 20-30 let, abychom identifikovali možné budoucnosti.“

Na konferenci Smart Life navážou další konference pořádané magazínem Sdělovací technika/Smart technologie, Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj a Prognostickým klubem ČMA. Jednou z nich je konference SVĚT 2030, která se uskuteční 30. května 2016.

 

Prezentace:

 

Veronika Žurovcová