S nížení emisí skleníkových plynů patří dlouhodobě mezi hlavní cíle Evropské unie v oblasti energetiky. Nyní se díky Zelené dohodě pro Evropu, jejímž hlavním cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Evropy, otevírají nové perspektivy pro individuální i kolektivní úsilí nezbytné pro dekarbonizaci naší společnosti a hospodářství. Součástí této Zelené dohody je balíček “Fit for 55”, který má dle názoru Evropské komise posílit evropskou energetickou politiku.

Právě tato nová zásadní iniciativa a s tím spojená současná realita byly jádrem konference EnerGreen Deal, která se konala v úterý 12. října v Bruselu. Konference se uskutečnila v době, kdy je balíček Fit for 55 v počáteční fázi institucionálních diskusí EU, a poskytla tak ideální příležitost k výměně názorů na tak důležité téma pro evropskou energetiku.

Konference měla významné obsazení – na úvod vystoupil bývalý polský předseda vlády a zároveň bývalý předseda Evropského parlamentu a současný europoslanec Jerzy Buzek. Ten zdůraznil, že klimatická krize je reálná a nezpochybnitelná výzva a nyní je naším úkolem předcházet vlivům, které ji způsobují. EU by v tomto ohledu měla být podle Buzka lídrem, ale neměla by ignorovat realitu a měla by usilovat o využití všech technologií, které mají potenciál v boji se změnou klimatu pomoci. Klíčem k úspěchu podle něj bude soustředit se na tři oblasti: koheze, inovace a technologická neutralita.

Dalším zajímavým význačným řečníkem byla komisařka pro energetiku Kadri Simson. Ta shrnula příčiny současné krize cen energií: restart globální ekonomiky po útlumu způsobeném covidovou pandemií, v kombinaci s nedostatkem plynu v evropských zásobnících (důsledek loňské zimy), vysoká míra konkurence ze strany asijských zemí na straně poptávky a problémy dodávek LNG. Komise očekává, že se ceny vrátí do přijatelných mezí na jaře příštího roku, ale zároveň varuje, že je potřeba vyvinout opatření, která Evropě pomohou přečkat zimu. Za tímto účelem Komise vydává „toolbox“ (byl zveřejněn 13. října), který členským státům poskytuje návod, která opatření jsou slučitelná s jednotným evropským trhem a principy jeho fungování.

Kromě krátkodobých řešení je ale dle Komise potřeba víc něž kdy dřív hledět do budoucna a soustředit se na urychlení integrace obnovitelných zdrojů a dosahování energetických úspor, což by mělo Unii umožnit snížení závislosti na importech energie a energetických surovin. Zcela zásadní v tomto ohledu bude rychlé schválení balíku Fit for 55, který reviduje mimo jiné pravidla pro dosahování energetických úspor a pro podporu obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se ale podle komisařky musíme více zaměřit na segment výzkumu a vývoje, neboť dle dat Evropské komise budeme pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 potřebovat z poloviny technologie, které zatím nejsou tržně operabilní.

Zbytek konference přinesl produktivní debatu, která se věnovala postupně legislativním nástrojům umožňujícím dosažení klimatických ambicí; inovacím; renovacím budov a Sociálnímu klimatickému fondu; a emisnímu obchodování v kontextu Carbon Border Adjustment Mechanism (návrh formy uhlíkového cla).

Zdroj: www.cez.cz