Světovou i domácí ekonomiku, firmy a jejich zaměstnance čeká letos patrně velmi obtížný rok. Krize sice na jednu stranu ohrožuje hospodářský růst, zaměstnanost a prosperitu v podnikání, ale nabízí zároveň i mimořádnou příležitost k zásadním strukturálním změnám. Česká manažerská asociace (ČMA) chce této příležitosti využít a orientovat podnikání na trvale udržitelný rozvoj.

Pod záštitou ČMA vznikl přípravný výbor „České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj“, který už informoval o záměru založení české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Zároveň nabídl šéfům nejvýznamnějších tuzemských firem stát se členem této mezinárodně vysoce prestižní organizace.

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) – www.wbcsd.org je celosvětová asociace, založená před dvěma desetiletími v Ženevě. V současnosti sdružuje více než 200 generálních ředitelů a předsedů správních orgánů nejdůležitějších firem na všech kontinentech. Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměřením na udržitelný rozvoj podnikání. Role businessu je v tomto pojetí povýšena z úzkého firemního postoje do pozice nezbytného partnera pro celospolečenský dialog, zaměřeného na vytvoření rovnováhy národních ekonomických, sociálních a environmentálních pilířů a jejich udržení v čase. Je s tím spojena řada novátorských myšlenek, pohledů na rozvoj společnosti, a to nejen v ekonomickém rámci světa.

S vědomím toho uzavřela Česká manažerská asociace v říjnu 2011 dohodu o spolupráci s WBCSD a je přesvědčena, že založení národní pobočky WBCSD bude přínosným krokem, který vytvoří platformu, na jejímž základě se české podnikatelské a manažerské prostředí dále propojí s mezinárodní podnikatelskou sférou. S výzvou k přijetí členství v Czech BCSD se obrací na 15 šéfů významných českých společností a na nejvyšší představitele českých dcer zahraničních společností, které jsou již členy WBCSD. Svou účast na tomto projektu už potvrdila Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

Zástupci ČMA – viceprezident Ivo Gajdoš a Petr Kalaš (iniciátor založení lokální pobočky a bývalý ministr životního prostředí) se zúčastnili v závěru loňského roku v Mnichově na základě pozvání Marcela Engela (ředitele pro Regionální síť WBCSD – RN) prvního dne Výročního zasedání WBCSD zaměřeného na projekt „VISION 2050“, který je v mnoha zemích signálním projektem WBCSD v regionech a propojuje aktivity spojené s připravovaným celosvětovým fórem Rio +20 a dalším budoucím vývojem v této oblasti.

Výroční zasedání WBCSD je jediná příležitost v roce, při které se setkávají nejvyšší reprezentanti Světové Rady s dalšími 350 seniorními představiteli exekutivy členských firem, kterých je více než 200, a zároveň s 60 prezidenty Regionálních sítí (RN) celého světa. Česká manažerská asociace byla oficiálně představena jako budoucí 65. nový člen Regionální sítě v roce 2012.

„Získali jsme mnoho informací a základních materiálů k založení tzv. Czech BCSD a podepsali LOI s dosavadním prezidentem Bjorn Stigsonem,“ uvedl viceprezident ČMA Ivo Gajdoš. „Od práce v této prestižní světové organizaci si hodně slibujeme, bude zcela jistě představovat významný krok vpřed v naší činnosti, České manažerské asociaci dá jistě i další směr rozvoje spolu s řadou námětů, kam by měli naši manažeři a podnikatelé zaměřit pozornost,“ dodal.

 

Převzato z časopisu PROSPERITA.

Datum: 21.02.2012 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pod záštitou České manažerské asociace byla dnes v Praze v poledne v rámci DNE ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM slavnostně podepsána dohoda o založení české pobočky World Business Council for Sustainable Development – Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Česká pobočka je se tak stala 64. v pořadí a český business se tímto přihlásil k zásadám RIO +20.

WBCSD je prestižní celosvětová asociace, založená před dvěma desetiletími v Ženevě. V současnosti sdružuje více než 200 generálních ředitelů a předsedů správních orgánů nejdůležitějších firem na všech kontinentech. Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměřením na udržitelný rozvoj podnikání. Role businessu je v tomto pojetí povýšena do pozice nezbytného partnera pro celospolečenský dialog, zaměřený na vytvoření rovnováhy národních ekonomických, sociálních a environmentálních pilířů a jejich udržení v čase. WBCSD se zviditelnila zejména “VIZÍ 2050”, která je v mnoha zemích signálním projektem WBCSD a propojuje aktivity spojené s připravovaným celosvětovým fórem RIO +20 a dalším budoucím vývojem v této oblasti. Nabízí také konkrétní řešení a strategie podnikatelské sféry jako pomoc politikům, kteří se v červnu tohoto roku v Riu po 20 letech znovu setkají.

Podpisu předcházelo pracovní setkání ředitele Regionálních sítí WBCSD, Marcela Engela – v březnu letošního roku se zástupci České manažerské asociace a s budoucími českými signatáři významných českých firem a poboček – Janem Žůrkem, Managing Partner KPMG, Stan Wienera, General Manager Procurus Europa, Milošem Malaníkem, Country General Manager TNT Express Worldwide, Jaroslavou Haid-Hájkovou z Henkel Czech Republic, Miroslavem Ždánským ŠKO-ENERGO a Petrem Knapem z Ernst Young Czech Republic.

Vážný zájem o členství projevili i další společnosti, např. vedoucí představitelé Honeywell, Holcim, Skanska, ArcelorMittal nebo také předseda představenstva ČEZ.

Zakládající dokument podepsal Björn Stigson, president WBCSD (na snímku vpravo), prezident České manažerské asociace a zmíněných šest signatářů.