kulaty_stul_prumysl4_2

Dokument Národní iniciativa Průmysl 4.0 byl vládou přijat, jaký bude další vývoj? Jsou podniky připraveny implementovat principy Průmyslu 4.0, jak vnímají jejich aktivity dodavatelé řešení? Jaký je stav digitalizace našich továren, máme již v České republice první Smart Factories? Jaké přínosy bude mít iniciativa Průmysl 4.0 pro naše hospodářství, co přinese v oblasti mezinárodní spolupráce? Budeme říkat „Německo náš vzor“?
Tyto a další otázky budou předmětem moderované diskuze předních managerů zainteresovaných na implementaci koncepce Průmysl 4.0 v českém prostředí.

Účastníci:
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSC.
Ing. Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace České republiky
Ing. Petr Očko, TA ČR
Tomáš Halva, Beckhoff Česká republika s.r.o.
Wolfgang Weissler, Siemens, s.r.o.

Účast je podmíněna předchozí registrací na našich webových stránkách www.stech.cz.
Vstup zdarma!

Mediální partněři:
logo_automa    logo_ict_network_news

Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství získáte na
www.stech.cz, konference@stech.cz nebo na tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova@stech.cz