S cílem usnadnit spolupráci zemí, které usilují o naplnění Pařížské dohody, navrhuje Německo vytvoření mezinárodního klimatického klubu. Iniciativa by měla podpořit zavedení společných minimálních standardů, ulehčit koordinaci opatření v oblasti klimatu v mezinárodním měřítku a zajistit ochranu konkurenceschopnosti.

Smluvní strany Pařížské dohody usilují o to, aby nárůst globální průměrné teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. K zajištění tohoto cíle je nezbytné provést transformaci ekonomiky. Tuto globální výzvu je možné naplnit pouze, když budou klíčové země postupovat společně. Není totiž možné řešit změnu klimatu úspěšně pouze na úrovni jednotlivých zemí nebo EU.

V rámci mezinárodního klimatického klubu by jeho členové mohli koordinovat výběr nástrojů v oblasti politiky klimatu. Přijatá opatření se mohou v jednotlivých zemích lišit, nicméně ve střednědobém horizontu by měla zahrnovat stanovení ceny uhlíku. Společný postup tak pomůže zajistit, aby země, které již zavádějí progresivní opatření v oblasti klimatu, nebyly znevýhodněny, pokud jde o konkurenceschopnost jejich průmyslových odvětví.

Klimatický klub svým členům umožní koordinovat transformaci energeticky náročných odvětví, čímž se zvýší jistota plánovaní nezbytných investic do nových zařízení. Ve střednědobém horizontu je možné dohodnout společné standardy pro intenzitu uhlíku ve výrobcích, zejména v odvětví výroby oceli a cementu. Možná je také spolupráce na vytvoření globálního dodavatelského řetězce pro zelený vodík, včetně vytvoření společných definic zeleného vodíku.

Německá vláda hodlá o vytvoření klimatického klubu diskutovat se svými evropskými partnery a s Evropskou komisí, navázat v této souvislosti kontakt s USA a partnery G7, a poté společně oslovit Čínu, Indii, a další země G20.

Globální nastavení ceny uhlíku

Zdroj: www.cez.cz