Rostoucí ceny elektřiny se v řadě evropských států stávají politickým tématem. Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson potvrdila, že Komise hodlá reakci členských států EU koordinovat a ve spolupráci s jednotlivými ministry energetiky vypracovat soubor nástrojů, které budou použitelné pro řešení současné situace.

Na neformálním zasedání ministrů energetiky a dopravy EU, které proběhlo ve dnech 22. až 23. září ve Slovinsku, komisařka uvedla, že soubor nástrojů slučitelných s pravidly EU, který se chystá zveřejnit v následujících týdnech, může zahrnovat opatření v oblasti daní, ochrany zranitelných domácností a malých podniků či přímou podporu spotřebitelů.

Zároveň je přesvědčená, že z dlouhodobé perspektivy je řešení situace jednoznačné: více obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti. Z jejího pohledu zůstává trh nákladově nejefektivnějším způsobem, jak nasměrovat investice do zelených technologií. Dodává, že je nutné co nejdříve ukončit závislost na dovážených fosilních zdrojích a dostupnou energii využívat účinněji.

Ve Španělsku se spotřebitelské účty za jediný měsíc od července zvýšily o 7,8 % a za poslední rok od srpna 2020 o 34,9 %. Vláda proto oznámila nová opatření, která zahrnují snížení daní a větší ochranu ohrožených domácností. Sleduje politický cíl udržet ceny elektřiny na úrovni roku 2018. Zároveň avizovala záměr snížit zisky energetických společností ve prospěch spotřebitelů. V reakci na tento krok společnosti, které provozují jaderné elektrárny, pohrozily odstavením reaktorů, resp. varovaly, že „kontinuita španělských jaderných elektráren by se v takovém případě stala nemožná“.

Řecká vláda se rozhodla do konce roku vynaložit 150 milionů eur na snížení spotřebitelských účtů. V Itálii se účty za elektřinu za poslední čtvrtletí zvýšily o 20 procent a očekává se jejich další rychlý růst.

Ve Velké Británii, která je do značné míry závislá na tepelných elektrárnách spalujících zemní plyn, pomáhá udržet spotřebitelské ceny elektřiny a plynu pod kontrolou regulátor trhu Ofgem zavedením cenového stropu. To je však výzvou pro energetické společnosti, které nemohou přenést nárůst velkoobchodních cen na své klienty a hledají tak nové zdroje financování. Spotřebitelské ceny v rámci pravidel zvyšuje i energetická společnost Bulb energy, která svým klientům dodává 100% čistou elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Cena elektřiny je totiž závislá na ceně plynu, a pokud rostou náklady na elektřinu vyrobenou spalováním plynu, roste i cena čisté elektřiny.

Zdroj: www.cez.cz