Elektřina začala v letošním roce prudce zdražovat. Podle některých odborníků nás ale hlavní vlna zdražování teprve čeká, a to na konci tohoto roku. Někteří z nás tak mohou začít zvažovat, zda si pořídí solární panely.

Od poloviny loňského roku začala zároveň růst i cena fotovoltaických panelů. Ke zdražení došlo v několika etapách, nejprve kvůli rostoucí ceně polysilikonu a solárního skla, dalším důvodem byla zvyšující se cena stříbra. Polysilikon je pro solární články základní surovinou, stříbro se používá v kontaktních spojích. V případě stříbra se počítá s dalším růstem ceny, protože se stává čím dál vzácnějším. Pokud tedy uvažujete o tom, že si fotovoltaiku pořídíte, své rozhodnutí neodkládejte. S námi se můžete podívat, na co se zaměřit.

Co ovlivňuje cenu

Za jakou cenu solární panely pořídíte, záleží na několika faktorech. Stejně tak jako všude jinde, i při výběru této technologie se nedívejte jen na co nejnižší cenu. Fotovoltaiku od asijských výrobců možná pořídíte velmi levně, ale může se stát, že obdržíte panely s nižším výkonem a kratší životností. Naopak dražší panely od renomovaných firem jsou účinnější a vydrží déle.

Zorientovat se v nabídkách a cenách nemusí být vůbec snadný úkol. Mezi jednotlivými typy solárních panelů jsou rozdíly v provedení i v parametrech. Při výběru vám pomůže nejčastěji uváděný a nejsrozumitelnější údaj, kterým je průměrná cena na jeden Watt peak (Wp). Díky Wp můžete porovnávat různé typy instalací, ale průměrná cena za jeden Wp vám nedá informaci o principu, skladbě a složitosti instalace, případně o náročnosti montáže, vzhledem k umístění zařízení.

Cenu instalace ovlivňuje nastavený výkon, typ panelu – síťová, hybridní, ostrovní, kapacita baterie, v případě, že je součástí instalace a jejich typ, nosná konstrukce a způsob jejího uchycení, složení systému, v neposlední řadě i cena za práci, čili montáž panelů.

Velmi důležitým faktorem při výběru je celková spotřeba domácnosti. Instalace fotovoltaiky je výhodná ve chvíli, kdy reálně snižuje spotřebu domácnosti. V potaz je třeba vzít i otázku přebytečné energie. Instalace elektrárny tak výkonné, že domácnost nedokáže spotřebovat ani polovinu energie vyrobené ve špičkách, nedává smysl. V neposlední řadě je nutné zohlednit i životnost technologie, která se obvykle pohybuje v rozmezí 25 – 30 let. Stárnutím solárních panelů se snižuje jejich účinnost.

Ačkoliv cena solárních panelů závisí na mnoha faktorech, vstupní investice většinou začíná na 100 tis. Kč až 350 tis. Kč. Záleží na zvoleném systému, individuálních podmínkách a preferenci domácnosti. Na rodinný dům se vyplácí instalovat elektrárnu s 2kWp nebo 2,5kWp. Bez dotace vstupní cena v případě 2kWp začíná na již zmíněných cca 100 tis. Kč, v případě 2,5kWp pak na 126 tis. Kč.

Systémy a baterie

Na odlehlých místech, kde elektrárny nejsou připojeny k distribuční síti je možné provozovat ostrovní, nebo-li off-grid systém. Pro domácnosti je ale vhodný síťový systém, kdy je solární elektrárna na síť napojena, tzv. on-grid. V tomto případě musíte s provozovatelem distribuční soustavy uzavřít smlouvu. Za slunečného počasí elektrárna vyrábí proud, může být v domácnosti spotřebována a přebytky unikají do veřejné sítě. Během období, kdy je slunečního záření méně, je elektřina naopak ze sítě odebírána.

Elektřinu vyrobenou v domácí solární elektrárně se nevyplatí prodávat do distribuční sítě. Proto je nejlepší spotřebovávat doma co nejvíce vyrobené elektřiny. Solární energie ze slunce je nestálá, slunce nesvítí tak, jak bychom potřebovali. Nejvíce svítí přes den, ale to nejsme doma a elektřinu potřebujeme především odpoledne a večer.

Proto se FVE doplňují o formu akumulace energie. Hybridní fotovoltaický systém je doplněn o možnost akumulovat vyprodukovanou elektrickou energii v bateriích. Sice je připojen k veřejné síti přes síť v domácnosti, ale z hlediska směru toku elektrické energie se chová jako spotřebič. Kapacita baterie by měla odpovídat dvou až tříhodinové produkci fotovoltaických panelů při plném výkonu.

Návratnost fotovoltaické elektrárny je sporný parametr. Závisí na nastaveném výkonu a systému, který byl zvolen. U rodinných domů se návratnost pohybuje v rozmezí od 5 do 10 let, v případě hybridního systému kolem 14 let.

Nová zelená úsporám

Na solární termické a fotovoltaické systémy můžete čerpat dotace a to z programu Nová zelená úsporám. Výše dotace je stanovena na 35 000 – 150 000 Kč. V programu se dále podporuje rozšíření stávajícího solárního systému, pakliže dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, fyzické osoby, i právnické osoby. Příjem žádostí bude ukončen končení buď vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. prosince 2021.

Rozhodnutí, zda se vám vyplatí investovat do solární elektrárny, je závislé především na tom, zda je doba návratnosti pro domácnost ještě únosná. Důležitým faktorem může být kromě návratnosti celé investice i skutečnost, že sluneční energie a její získávání fotovoltaikou je čistý obnovitelný zdroj energie, který neprodukuje emise a skleníkové plyny.

Pak je ale třeba změnit své návyky, protože fotovoltaiku využijete nejlépe, když spotřebu elektrické energie přesunete na dobu slunečního svitu. Případně můžete investovat do akumulace, vyměnit některé spotřebiče za úsporné a podobně.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz