Jan Fousek se z konference Energetika 2023 EGÚ Brno přesunul rovnou do studia TN.cz, kde společně se zástupcem organizátora Michalem Kocůrkem diskutovali nejen o závěrech proběhlé akce, ale i o aktuálních trendech v energetice, dekarbonizaci, o vývoji cen energií apod. Máme radost, že i TV Nova začala o energetice mluvit a snaží se toto nelehké, mnohými nepochopené a dezinformacemi pošramocené, přitom extrémně důležité téma svým divákům předkládat.

Zdroj: tn.nova.cz