Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se zúčastnili studijní návštěvy výzkumného centra Digital Factory Vorarlberg, které se zabývá vývojem a zaváděním konceptu Průmysl 4.0.

Další ze setkání konaných v rámci mezinárodního projektu „Policies for Renewable Energy Sources in Industry“ (RESINDUSTRY) proběhlo ve dnech 3. až 4. března 2020 na Univerzitě aplikovaných věd v rakouském Dornbirnu. Jeho součástí byla studijní návštěva výzkumného centra Digital Factory Vorarlberg, které se mimo jiné zabývá řešením problémů spojených se zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie v průmyslu a jejich dopadů na zavádění digitalizace výroby během tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Ve zkušební laboratoři výzkumného střediska Digital Factory Vorarlberg lze v reálných scénářích simulovat základní aspekty produkce zboží (výroba dílů, montáž, logistika, skladování). Nové digitální metody se vyvíjejí a testují ve společných projektech s podniky a akademickými partnery například v oblastech řízení výroby, IT bezpečnosti, spolupráce lidí a strojů, prediktivní údržby nebo optimalizace výroby a kvality atd.

Spolu se Štěpánkou Holečkovou a Michalem Tobiášem z ČVUT UCEEB vyrazili do Rakouska také zástupci dalších zainteresovaných stran z České republiky, kteří setkání rovněž hodnotili pozitivně. „Na této dobře organizované akci jsem se dozvěděl mnoho zajímavých informací, měl jsem možnost setkat se s kolegy z jiných zemí a získat jejich pohled na problematiku,“ řekl například Pavel Beran, vedoucí Financování energetiky Komerční banky.

Projekt RESINDUSTRY, “Policies for Renewable Energy Sources in Industry” je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

Zdroj: www.uceeb.cz