Evropská komise

  • Evropská komise dne 8. 4. 2020 otevřela veřejnou konzultaci k revizi strategie udržitelných financí. Strategie revidovaná v duchu Zelené dohody bude vycházet z Akčního plánu pro udržitelné financování (2018) a z doporučení expertní skupiny TEG. V souvislosti s důsledky pandemie Covid Komise zdůrazňuje zásadní potřebu mobilizace investic a jejich zacílení do udržitelných aktivit. Revidovanou strategii udržitelných financí hodlá Komise předložit v druhé polovině letošního roku. Konzultace je otevřená do 15. 7. 2020.

Rada EU

  • Velvyslanci členských zemí EU se dne 8. 4. 2020 schválili doplněnou investiční iniciativu Coronavirus Response Plus, která zavádí mimořádnou flexibilitu pro převod finančních prostředků v rámci kohezních fondů, a to v souladu s novými potřebami vyvolanými současnou krizí. Členské státy budou mít zároveň možnost v období 2020 až 2021 požadovat 100% financování z rozpočtu EU pro programy politiky soudržnosti, které budou řešit dopady pandemie. Nové opatření dále umožní přesměrovat finanční zdroje do regionů, které jsou nejvíce postiženy.