Evropská komise

Evropská komise dne 1. 9. 2016 schválila navrhované spojení telekomunikačních firem Hutchinson a VimpelCom v Itálii. Postup je podle EK v souladu s nařízením EU o kontrole spojování podniků a je podmíněn prodejem dostatečného množství aktiv, které umožní vstup na italský trh i novým operátorům.

Úřední věstník EU

L 232/27. srpna 2016

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1433 ze dne 26. srpna 2016 o uznání režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2016:232:TOC