Evropská komise

Evropská komise dne 5. 9. 2016 zveřejnila svůj srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích za rok 2016, pomocí nějž spotřebitelé v EU hodnotí, jak funguje 42 různých trhů se zbožím a službami. Z tohoto hodnocení vyplývá, že výkonnost trhů se od posledního vydání tohoto přehledu v roce 2014 zlepšila. Pozitivní trend, který se projevuje již od roku 2010, se zrychluje, přičemž největšího pokroku dosahují finanční služby. Z hodnocení však vyplývá, že v odvětví telekomunikací a energetiky je třeba zvýšit úsilí. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, v této souvislosti uvedla:  „Proto se právě na spotřebitele zaměřují prioritní projekty Komise, jako je jednotný digitální trh a energetická unie.“             

Evropský parlament

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) doporučil dne 8. 9. 2016, aby Evropský parlament udělil souhlas k ratifikaci Dohody z Paříže. Zároveň vyzývá Radu a jednotlivé členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k dokončení procesu ratifikace ze strany EU a vnitrostátních ratifikačních procesů nejpozději do konce roku 2016. Podle zpravodaje, italského MEP Giovanni La Via (EEP) je s ohledem na vedoucí postavení EU v boji proti změně klimatu nemyslitelné, aby Dohoda z Paříže vstoupila v platnost bez EU jakožto signatáře.