Evropská komise

  • Evropská komise dne 14. 6. 2016 informovala, že z tzv. Junckerova investičního balíčku, jehož páteří je Investiční fond pro strategické investice (EFSI), bylo dosud financováno 24 projektů v oblasti energetiky v 11 státech EU (prakticky ve všech případech jde o tzv. staré členské země EU). Projekty se týkaly budování infrastruktury, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů či chytrých technologií v energetice. Na projekty z oblasti energetiky šlo 29 % financování, které z EFSI schválila EIB.
  • Ve dnech 13. – 16. června organizovala Evropská komise Týden udržitelné energie (EUSEW). Zaměřil se především na energetickou demokracii, která spočívá v aktivní roli spotřebitele, zapojování lokální a regionální úrovně do energetické politiky a v inovativním financování. Komisař Arias Cañete při zahájení zdůraznil potřebu posílení energetické účinnosti v EU. Zvýšení o jedno procento podle něj znamená snížení dovozu plynu o 2,6 procenta. EU si stanovila cíl zvýšit energetickou účinnosti o nejméně 27 procent, nicméně komisař věří, že plánovaná revize směrnice o energetické účinnosti umožní tento cíl i překonat. Významnou roli by měly hrát zejména budovy či topení a chlazení.

Evropský parlament

  • Ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) proběhla dne 13. 6. 2016 rozprava k návrhu stanoviska MEP Fredricka Federleye (ALDE) ke zprávě o revizi EU ETS. MEP Federlay je proti spuštění CSCF, proti podpoře kompenzace nepřímých dopadů. Zpravodaj se domnívá, že riziko úniku uhlíku by mělo být zmírněno prostřednictvím lepších pravidel týkajících se referenčních hodnot a povolenek přidělovaných zdarma. Obecně zmínil problematiku překryvů politik. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů k jeho stanovisku byl do 15. 6. 2016. Diskuse nad nimi proběhne 12. 7. 2016. Následně se hlasování ve výboru ITRE  očekává 13. 10. 2016. Příslušným výborem pro zprávu je výbor pro životní prostředí (ENVI). Ten by měl o zprávě hlasovat 8. 12. 2016.
  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přijal dne 14. 6. 2016 zprávu z vlastního podnětu MEP Wernera Langena (EPP) k novému uspořádání energetického trhu. Požaduje více spolupráce a regionální koordinaci pro zajištění bezpečnosti dodávek, přiměřenost výrobních kapacit a standardy spolehlivosti, včetně harmonizovaného přístupu ke kapacitním mechanismům. Zpráva je zařazena na program plenárního zasedání dne 12. 9. 2016.
  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přijal dne 14. 6. 2016 zprávu MEP Tamburrana (EFDD) k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Poslanci podali 500 pozměňovacích návrhů. Zpráva je zařazena na program červencového plenárního zasedání (5. 7. 2016).
  • Zpravodaj pro revizi EU ETS ve výboru pro životní prostředí (ENVI) MEP Ian Duncan (ECR) na svém webu zveřejnil projev, v němž se vyjádřil mimo jiné k potřebě řešit v rámci revize i otázku řešení dopadů překryvů různých klimatických a energetických politik v EU. Podle něj je nezbytné snížit současný masivní přebytek povolenek na trhu. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout je, že by Evropská komise měla každý rok určit dopad překrývajících se opatření na cenu uhlíku a následně upravit schéma obchodování s emisními povolenkami, a to buď stažením povolenek, jejich zrušením nebo strukturální reformou systému. Směrnice o energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie podle něj sníží poptávku po povolenkách do spuštění čtvrtého obchodovacího období o 700 milionů tun. Z jeho vyjádření naopak vyplývá, že není přívržencem cenového koridoru, který v rámci snahy oživit EU ETS a cenový signál, který by měl systém vysílat, navrhla zavést Francie.