Více než 200 měst s celkovým počtem obyvatel téměř 440 milionů si stanovily cíle snižování emisí na podporu mezinárodních klimatických závazků v rámci Pařížské dohody.

Iniciativy, včetně „C40 Cities Climate Leadership Group“ a „Compact of Mayors“ poskytly důležité postupy pro spolupráci měst v rámci opatření na podporu čisté dopravy, obnovitelné energie, ekologických budov a energetické účinnosti.

Výzkumná organizace se sídlem v USA – Worldwatch Institute zveřejnila novou zprávu s názvem “Může být město udržitelné?”, kde poukazuje na úsilí řady měst reagovat na změně klimatu.

Zpráva se týká čínského města Šanghaj, Melbourne v Austrálii, indických měst Ahmedabad a Pune, a Vancouveru v Kanadě.

Autoři příspěvků Michael Renner a Tom Prugh řekli: “Tato výzva bude v průběhu několika příštích desetiletí obrovská… k tomu je zapotřebí nikoliv kroužit kolem krajů, ale zásadní restrukturalizace, jak města fungují, kolik spotřebovávají zdrojů, kolik produkují odpadu, jak vypadají a jak jsou strukturovány. ”

Ve zprávě se konstatuje, že budoucí politika ve městech bude muset brát v úvahu otázky, včetně nedostatku energie a neefektivního využívání a plýtvání energií budov, nedostatečné dopravní systémy, nakládání s odpady a recyklace, odlesňování, změny ve využívání půdy a sociální nespravedlnosti.

Zdroj: climateactionprogramme.org