Německá energetická společnost Uniper se rozhodla žalovat nizozemskou vládu kvůli jejím plánům na ukončení výroby elektřiny z uhlí do roku 2030. Žalobu již podala u vnitrostátního soudu a zároveň vyslovila záměr podat žalobu u Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (ICSID) a na základě Smlouvy o energetické chartě požadovat kompenzaci za předčasné uzavření své uhelné elektrárny MMP3 v Maasvlakte poblíž Rotterdamu.

Podle vyjádření zástupců společnosti nepokračují jednání s vládou ohledně kompenzace za uzavření elektrárny uspokojivě. Dodávají, že zákon o postupném vyřazení uhlí (Dutch Coal Prohibition Act) neřeší přiměřené odškodnění za vynaložené investice a ušlý zisk. Nicméně, bez ohledu na vzniklý spor společnost Uniper podporuje nizozemské klimatické cíle a je připravená lokalitu transformovat na výrobu zeleného vodíku.

Uhelná elektrárna byla uvedena do provozu v roce 2016 a splňuje nejvyšší technické, a především emisní standardy. Nizozemský zákon ukládá společnosti ukončit výrobu elektřiny z uhlí do 1. ledna 2030, což znamená, že bude nuceně uzavřená po zhruba patnácti letech provozu. Přijmout účinná opatření, která zajistí snížení emisí skleníkových plynů nařídil nizozemské vládě Haagský odvolací soud (více o tzv. Urgenda Climate Case se dočtete v bulletinu Energetika v EU zde).

Nizozemská vláda nyní čelí již druhé žalobě v souvislosti s plánovaným ostavením uhelných elektráren. V únoru letošního roku podala žalobu u ICSID německá společnost RWE, která s odkazem na Smlouvu o energetické chartě (ECT) požaduje za ukončení provozu elektrárny Eemshaven kompenzaci ve výši 1,4 miliard eur.

ECT se zaměřuje na ochranu zahraničních investic a mechanismy pro řešení sporů mezi smluvními stranami této mezinárodní úmluvy. V současné době prochází procesem zaměřeným na její modernizaci. Ve dnech 2. až 5. března se smluvní strany sešly k jednání již po čtvrté. Během tohoto kola jednání, které proběhlo formou videokonference, představili zástupci EU návrh na postupné ukončení ochrany investic do fosilních paliv v rámci ECT. Dále účastníci jednali o novém nastavení definic, jako jsou pojmy investora, investice, spravedlivého a nestranného zacházení či práva na regulaci. Další kolo jednání se uskuteční ve dnech 1. až 4. června 2021.

Více o žalobě RWE, probíhajících jednáních o modernizaci ECT a pozici EU se dočtete v bulletinu Energetika v EU zde.

Zdroj: www.cez.cz