Zástupci evropských institucí pokračují v přípravách na zahájení a úspěšný průběh konference o budoucnosti Evropské unie. Výkonná rada konference v této souvislosti spustila dne 19. dubna digitální platformu pro občany EU. Očekává se, že oficiální zahájení konference proběhne dne 9. května ve Štrasburku.

Konference o budoucnosti EU je zaměřená na veřejnost, které poskytne prostor pro vyjádření toho, co od Evropské unie očekává. Uskuteční se formou diskusí a rozprav pořádaných jak na evropské, tak na národní, regionální i místními úrovni. Snahou je zapojit do diskuse o společné budoucnosti co nejvíce občanů.

Účastnit se společné diskuse o výzvách, kterým Evropa čelí, je možné i prostřednictvím mnohojazyčné online platformy. Tato interaktivní platforma poskytuje občanům z celé EU příležitost vyjádřit svůj názor na jakékoliv téma, které považují za důležité pro budoucnost Evropské unie. Rozdělená je podle klíčových témat: změna klimatu a životní prostředí, zdraví, silnější a spravedlivější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, EU ve světě, hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, digitální transformace, evropská demokracie, migrace a vzdělávání, mládež, kultura a sport. K dispozici je i otevřená schránka určená pro jakoukoliv další problematiku, kterou by občané považovali v souvislosti s budoucností EU za důležitou. Všichni účastníci musí dodržovat Chartu konference o budoucnosti Evropy, která stanoví normy slušné celoevropské diskuse.

Klíčové myšlenky pak budou projednány v rámci panelových diskusí a během plenárních zasedání konference a následně prezentovány v analýze a závěrech konference.

Platforma představuje centrální digitální prostor konference. K dispozici jsou zde informace o struktuře a činnosti konference, a to jak pro občany, tak organizátory. Postupně zde budou sdíleny všechny příspěvky, včetně těch z lokálních akcí či akcí na evropské úrovni.

Konference bude oficiálně zahájena dne 9. května u příležitosti Dne Evropy.

Zdroj: www.cez.cz