Milí čtenáři,

dovolte mi nejprve vyjádřit přání, že Vás, Vaši rodinu a Vaše zaměstnance nebo kolegy tato zpráva zastihne ve zdraví a bezpečí. Tímto dopisem bych Vás rád stručně informoval o reakci, kterou WBCSD a naše členské společnosti zavedly tváří v tvář krizi COVID-19, a vyzývám k akci, abychom využili našich společných obchodních zkušeností.

Ve světě udržitelného rozvoje jsme často říkali, že podnikání, jak fungovalo doteď, již není životaschopné. To jsme ještě netušili, že za pár měsíců bude svět bojovat s globální pandemií. Její rozsah je bezprecedentní; téměř nic v našich životech neovlivnilo tak drasticky celé společnosti po celém světě. Jen málo společností bylo připraveno na rychlost celého nástupu nebo na potenciální ekonomický pokles.

V tuto chvíli je těžké předvídat, jak se bude situace vyvíjet, kolik životů je v sázce, kolik živobytí je v ohrožení, jak dlouho to bude trvat, než se vrátíme k „normálu“ (pokud se k němu někdy vrátíme) nebo jak hluboká výsledná ekonomická recese se může dostavit. Je dobré vidět, že většina vlád se nyní zaměřuje především na zpomalení šíření choroby a na podporu lékařské infrastruktury, aby pomohla těm, kteří vážně onemocní.

Pro podnikání je stejně klíčovým okamžikem nasazení veškeré péče, kritického know-how, dosahu i zdrojů. Podniky všude na světe se starají o své zaměstnance a vytvářejí pohotovostní plány, které mapují rizika ve svých provozech. Ve WBCSD vidíme, že podnikání uvnitř i vně našeho členství demonstruje jejich odpovědnost vůči společnosti. Během těchto náročných časů jsme na našem webu začali sdílet příklady, které slouží jako reference pozitivního obchodního vedení.

Potřebujeme však docílit více, pokud má svět zareagovat a poučit se z této krize.

Časy jako tyto vyžadují odvážné vedení a jednání. Náš kolektivní závazek vůči kapitalismu zúčastněných stran je nyní pod velkou zkouškou. Z tohoto důvodu se WBCSD snaží podporovat i vás.

WBCSD má v tomto kritickém okamžiku jak zodpovědnost, tak příležitost, jednat. Z tohoto důvodu se výkonný výbor WBCSD (ExCo) rozhodl zahájit se svými členy čtyři projekty na mobilizaci okamžitých obchodních akcí v reakci na krizi COVID-19:

Životně důležité dodavatelské řetězce – krátkodobý plán odolnosti dodavatelského řetězce, počínaje potravinovým systémem;
COVID-19 zdraví – obchodní příprava na (druhou) pandemickou vlnu;
Spojení mezi lidmi – jak mobilizovat lidi k podpoře našich systémů veřejného zdraví;
Připravenost – Vize 2050 se zaměří na dlouhodobé dopady COVID-19.

Klikněte ZDE, chcete-li zobrazit krátký dokument pro bližší informace.

ExCo společnosti WBCSD vyzývá všechny – členské společnosti WBCSD, aby se spojily a zjistily, kde se vaše společnost může zapojit a vytvořit smysluplnou, rozsáhlou obchodní reakci na tuto krizi.

V těchto těžkých dobách je velmi důležité vzájemně se podporovat, spolupracovat a dělat to, čím se v tomto oboru vyznačujeme nejvíce: rychle reagovat. Stejně důležité je pokračovat v naší práci na udržitelném rozvoji. Svět potřebuje okamžitá obchodní opatření k řešení krize a utváření budoucnosti. A můžete se spolehnout na WBCSD, že ve svém úsilí neustaneme.

 

S přání bezpečí a zdraví,

Peter Bakker
Prezident a generální ředitel, WBCSD