Ministerstvo energetiky USA a polský vládní zmocněnec pro strategickou infrastrukturu dne 19. října oznámili pod-pis strategické dohody o polsko-americké spolupráci na rozvoji polského programu v oblasti jaderné energetiky.

Strategická dohoda předpokládá vypracování návrhu polského jaderného programu, včetně případných finančních ujednání. Následně na základě tohoto plánu, který by měl být vypra-cován v horizontu 18 měsíců, polská vláda přijme konečné rozhodnutí ohledně urychlení výstavby jaderných reaktorů. Strategická dohoda také definuje oblasti dlouhodobé polskoamerické spolupráce pro nadcházející tři desetiletí, včetně podpory podnikatelských subjektů, rozvoje dodavatelských řetězců, zvyšování povědomí veřejnosti či spolupráci na projektech v Evropě.

V září představilo Polsko svůj program rozvoje jaderné energie. V rámci přechodu na čistou energii plánuje do roku 2040 výstavbu jaderných bloků (tlakovodních reaktorů třetí generace III+) s celkovou instalovanou kapacitou 6 až 9 GWe, přičemž první zařízení by mohlo být v provozu do roku 2033. Mezi zvažované lokality pro umístění první polské jaderné elektrárny patří LubiatowoKopalino a Żarnowiec v blízkosti Baltského moře.

Plán předpokládá, že okolo roku 2045 by podíl jaderné energie na energetickém mixu mohl představovat zhruba 20 %. Součástí polské energetické strategie je i vybudování větrných elektráren na moři o kapacitě 8 – 11 GW do roku 2040. Podíl uhlí na výrobě elektřiny by se měl postupně snižovat, a to na 37 % až 56 % v roce 2030 a 11 % až 28 % v roce 2040, ze současných 74 %.
V návaznosti na výběr dodavatele technologie má polská vláda zájem získat strategického spoluinvestora, přičemž si hodlá udržet alespoň 51% podíl. Plánuje do výstavby jaderných reaktorů investovat 150 miliard zlotých (40 miliard dolarů). V této souvislosti se chystá požádat Evropskou komisi o schválení veřejné podpory. Jak uvedl vládní zmocněnec pro strategickou infrastrukturu Piotr Naimski „V dnešní době není možné plánovat výstavbu jaderných elektráren bez státní podpory“.

 

Zdroj: www.cez.cz